Brexit – vliv na bezpečnost strojů

Po 47 letech členství opustila Velká Británie Evropskou unii. Spojené království vystoupilo 1. února 2020 z Evropské unie. Do konce roku 2020 byla v platnosti fáze přechodu. Po 31. prosinci 2020 dochází k dalekosáhlým změnám – bez ohledu na výsledek probíhajících jednání. Zde najdete nabídku informací vztahujících se k bezpečnosti strojů.
 

Brexit – úpravy od 1. 1. 2021

V současné době je situace taková, že k 1. lednu 2023 bude za určitých předpokladů povoleno používat značku CE a evropské hodnocení shody, budou-li stroje nebo jejich komponenty uváděny do oběhu na britském trhu.

Bude zavedeno národní britské řízení o hodnocení shody. K tomu účelu bude zavedena nová značka shody – „United Kingdom Conformity Assessment – UKCA“. Nové řízení bude probíhat podle zákonů Velké Británie a nebudou se na ně již vztahovat směrnice EU. Pokud by se v přechodné fázi staly některé změny práva EU účinnými, bude značka UKCA ještě v přechodné fázi povinná.

Po 1. lednu 2023 bude již uznávána pouze značka UKCA. Až do 1. ledna 2024 budete moci na většině zboží použít na etiketě umístěné na produktu nebo na průvodním dokumentu značku UKCA. Pak již pouze přímo na produktu.

Brexit – ucelený přehled aktuálních pravidel!

Brexit

Od začátku roku 2021 je brexit realitou. Největší změny v oblasti bezpečnosti strojů se týkají řízení hodnocení shody. Pročtěte si náš leták, ve které se dozvíte o všech pravidlech, která v souvislosti brexitem nyní platí.

Stažení letáku Brexit

Pilz využívá jednotné procesy při mezinárodním hodnocení shody. Specialisté z ústředí společnosti Pilz úzce spolupracující se všemi dceřinými společnosti v jednotlivých zemích. Pokud je to nutné, může Pilz vystupovat jako zplnomocněnec (Authorised Representative) a podpořit Vás v procesu získávání značky CE nebo UKCA. Pokud byste měli dotazy, jsme tu vždy pro Vás – radou i činem.

Pro uvádění zboží do oběhu ve Velké Británii platí následující pravidla

Zboží, které odpovídá požadavkům EU, může být ve většině případů i nadále až do 1. ledna 2023 uváděno do oběhu na britském trhu.

Přes přechodnou lhůtu existují případy, kdy označení UKCA bude povinné od 1. ledna 2021, pokud produkt podléhá specifickým právním předpisům – včetně směrnice o strojních zařízeních – a vyžaduje hodnocení shody provedené třetím subjektem.

Pokud bylo hodnocení shody provedeno britskou organizací, nesmí být již značka CE používána.

Uvádění strojů do oběhu ve Velké Británii – se značkou UKCA – vyžaduje britské řízení o shodě, například za spolupráce zplnomocněnce (Authorised Representative) se sídlem ve Velké Británii.

V přechodném období do 1. 1. 2023 je pro uvádění zboží do oběhu ve Velké Británii postačující vlastní prohlášení UKCA.

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Pro uvádění zboží se značkou CE na trh EU platí následující pravidla:

Pokud uvádíte na trh EU hotové zboží z Velké Británie, musíte zavést opatření zaručující dodržení požadavků EU do 1. ledna 2021; přechod zde neexistuje.

Britské notifikované osoby (Notified Bodies) ztrácejí svou akreditaci a britská osvědčení o zkoušce typu ES/EU již nejsou platná. Musí být opakován proces pro získání.

Evropská unie

Zajistěte si se společností Pilz uvádění Vašich strojů do oběhu ve Velké Británii!

Experti společnosti Pilz Vám budou nápomocni při procesech, které budou probíhat v rámci brexitu pro certifikaci značky CE nebo UKCA u produktů a strojů, při uvádění strojů a zařízení do oběhu a u komponent používaných ve Velké Británii a Severním Irsku. Ochotně Vám poradíme, jak přechod zvládnout plynule, bezpečně a s přijatelnými náklady.

Naši experti přitom spolupracují s dceřinou společností Pilz ve Velké Británii, která funguje jako zplnomocněnec (Authorised Representative) a může Vás při procesu kolem UKCA podpořit.

Další informace:

Oficiální webové stránky britské vlády gov.uk, pro značku CE

UKCA Government Guidance

webová stránka Evropské unie

EU a brexit

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?