Právo a normy v Austrálii / Oceánii

V Austrálii přísluší navrhování a prosazování zákonů týkajících se bezpečnosti jednotlivým státům a teritoriím. Jednotlivé zákony v oblasti bezpečnosti v průmyslu a jejich požadavky jsou si však velmi podobné. Aktuální legislativa se řídí podle Work Health and Safety Act. V tomto materiálu jsou stanoveny povinnosti a povinnost péče osob s různými kompetencemi. Pod státní zákonodárství OH&S spadají četné předpisy a metodická pravidla platná pro nejrůznější oblasti bezpečnosti.

Hodnota norem

Metodická pravidla však obecně nejsou právně závazná. V aktuálním právním systémy jsou však často používána jako měřítko pro posuzování opatření pro vytvoření bezpečného pracoviště. Nedodržování proto může mít velmi vážné důsledky.

V předpisech se rovněž často odkazuje na australské normy navrhované nezávislou organizací „Standard Australia“. Australské normy však až několik málo pozoruhodných výjimek nemají právní závaznost. Často však bývají používány při soudních řízeních, kdy se jedná o posouzení dostatečnosti opatření přijatých pro snížení rizik.

Jednou z nejdůležitějších norem týkajících se bezpečnosti strojních zařízení je v Austrálii AS4024.1. Její dodržování sice není předepsáno, poskytuje však vynikající podklad pro obhajobu v případě žalob z titulu zanedbání povinné péče. Nedodržování může mít na druhé straně významné právní důsledky.

Mezinárodní orientace

Mnohé australské normy jsou založeny na mezinárodních normách:

  • Normy Mezinárodní elektrotechnické komise (International Electrotechnical Commission – IEC)
  • Normy Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for Standardization - ISO)

Australské standardy sledují v zájmu mezinárodního zaměření oficiální politiku všude tam, kde možné převzít mezinárodní normy (ISO nebo IEC). Normy používané v USA (normy ANSI) naproti tomu odpovídají australským normám, normám ISO nebo EN jen ve výjimečných případech a v Austrálii mají jen minimální význam.

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk