Označení CE

Musí být stroj, který je již dlouho ve výrobě, upraven tak, aby odpovídal nové směrnici o strojních zařízeních?

V zásadě zpočátku neexistuje žádná povinnost dodatečného vybavení pro stroje, které byly certifikovány podle „staré“ směrnice o strojních zařízeních, pokud tyto stroje
nebyly podstatným způsobem upraveny ve smyslu zákona o bezpečnosti výrobků.

Pokud je však pro váš stroj k dispozici pouze vámi popisované prohlášení výrobce, obecně platí povinnost podrobit tyto stroje řízení o posouzení shody. V prohlášení výrobce je uvedeno, že se jedná o neúplný stroj ve smyslu směrnice o strojních zařízeních, který se stává kompletním strojem až prostřednictvím subjektu, který provede jeho začlenění.

Z hlediska provozovatele podléhají všechny stroje nařízení o bezpečnosti provozu. Toto nařízení předepisuje tzv. posouzení bezpečnosti pro všechny elektricky poháněné pracovní prostředky (stroje) s cílem pravidelně kontrolovat jejich bezpečnost. Pokud jsou zjištěny nedostatky z hlediska bezpečnosti, musí být odstraněny.

 

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?