Bezpečnostně technické vybavení

Čistička odpadních vod byla doplněna o čerpací zařízení. To stojí vedle lisu, který je vybaven okruhem pro nouzové zastavení (nouzové vypnutí). Může být toto zařízení vybaveno samostatným okruhem nouzového zastavení?

Dotaz:

... Jakým způsobem je označeno, že spínač nouzového zastavení v rozvaděči nepatří k lisu. Lis je od otvoru pro údržbu fyzicky vzdálen cca 2 m.

Odpověď:

K této otázce se lze podrobně vyjádřit pouze po shlédnutí situace na místě.

Obecně však lze říci, že v takovém případě musí provozovatel zařízení provést posouzení rizika v souladu s nařízením o bezpečnosti provozu. Toto posouzení zahrnuje také nouzové zastavení.

Je velmi pravděpodobné, že nouzové zastavení nemusí být nutně spojeno. Pokud existuje nebezpečí záměny, musí být nouzové zastavení odpovídajícím způsobem označeno, aby k takové záměně nemohlo dojít.
Jelikož se však v tomto případě pravděpodobně nejedná o stálé pracoviště, a do této oblasti se vstupuje pouze za účelem údržby, nemusí být takové označení nutností.

 

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?