Bezpečnostně technické vybavení

V jaké normě/předpisu jsou uvedeny údaje o zajištění otvoru pro údržbu?

Dotaz: Postačí otvor pro údržbu zajistit šroubením (šestihran) nebo musí být navíc osazena ochranná mříž?

Odpověď: Zajištění otvoru nebo dvířek pro údržbu bezpečnostním spínačem nebo konstrukčně závisí na posouzení rizik.
Předem musí být vyjasněno, jak často je nutné otvor nebo dvířka pro údržbu otevírat, jaká nebezpečí hrozí a zda je konstrukční řešení možné realizovat.
V návaznosti na vyjasnění těchto otázek je pak možné definovat způsob zajištění.

Zajišťovací konstrukce musí být provedena tak, aby ji bylo možné otevírat pouze pomocí speciálního nástroje a aby tím nevzniklo žádné další nebezpečí.

Při řešení s bezpečnostními komponenty je nutné vyjasnit následující otázky:
- Jaká úroveň PL?
- Dochází k doběhu nebezpečného pohybu?
- atd.

V rámci posouzení rizik je nutné dodržet ustanovení směrnice o strojních zařízení 2006/42/ES a DIN EN ISO 12100.

V případě otvoru nebo dvířek pro údržbu je možné využít následující normy:

DIN EN ISO 14119
DIN EN 953

 

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?