Bezpečnostně technické vybavení

Jak je možné spouštěcí tlačítko a tlačítko 'Najet do základní polohy' načíst do PNOZmulti?

Dotaz:

Pro realizaci mých bezpečnostních úkolů uvažuji s použitím PNOZmulti. Pro spuštění automatického procesu používáme tlačítko Start. Pro přípravu stroje ke spuštění používáme tlačítko „Najet do základní polohy“. Obě tlačítka potvrzují bezpečnostní zařízení na stroji (bezpečnostní světelný závěs, ...) a následně spouštějí pohyb, jakmile jsou všechna bezpečnostní zařízení aktivní. Můj dotaz: Jak můžete tato tlačítka načíst do PNOZmulti:
1) Prostřednictvím bezpečných vstupů PNOZmulti?
2) Prostřednictvím nezabezpečených vstupů PNOZmulti?
3) Prostřednictvím vstupů standardního řízení a následně předáním přes modul sběrnice Fieldbus do PNOZmulti?

 

Odpověď:

Tlačítka je možné načítat bezpečnými vstupy PNOZmulti. To ale ve většině případů není nezbytně nutné.
Z posouzení rizik zařízení vyplývá, zda je nutné hodnotit tlačítka s ohledem na bezpečnost.
Protože k nebezpečným pohybům zařízení dochází pouze tehdy, jestliže všechna bezpečnostní zařízení bezchybně fungují a jsou aktivní, lze tlačítka pro start, příp. potvrzení ve většině případů načítat prostřednictvím nezabezpečených vstupů PNOZmulti nebo vstupů standardního řízení.

Je třeba si uvědomit následující:
Potvrzení ochranného zařízení nebo spuštění zařízení vyžaduje vědomé jednání.
Protože tlačítko Start a tlačítko „Najet do základní polohy“ resetují/potvrzují ochranná zařízení a spouští proces, je nutné tato tlačítka buď stisknout dvakrát nebo musí být použito další doplňkové tlačítko, které potvrzuje ochranná zařízení.
Důležité je, aby z místa tlačítka pro potvrzení ochranných zařízení byla přehledně vidět nebezpečná zóna a tím aby bylo zajištěno, že se v ní nenacházejí žádné osoby.

 

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?