Bezpečnostně technické vybavení

Jak rychle je „nebezpečí rozpoznatelné“ a kde je možné zjistit údaje?

Normovaná rychlost, ze které by bylo možné bezpečně vycházet a vždy tak včas identifikovat nebezpečí, prostě neexistuje.

K dispozici jsou některé mezní hodnoty, např. ve VDI 2854, které udávají, že rychlost nebezpečného pohybu bez míst stlačení a smyku by měla být omezena na 15 m/min. U pohybů s místy stlačení a smyku nesmí být překročeny 2 m/min.

Uvědomte si prosím: Tyto hodnoty mohou být v jiných normách typu C stanoveny odlišně, a proto je nutné prověření v každém jednotlivém případě.

 

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?