Bezpečnostně technické vybavení

Na jaké Performance Level musí být provedeno nouzové zastavení stroje, jestliže veškerá nebezpečí jsou zajištěna stacionárním oddělovacím ochranným zařízením?

Dotaz: V konkrétním případě se jedná o stroj, u kterého mohou řemenové pohony způsobit nevratné poranění. Musí být nouzové zastavení provedeno jako 2-kanálové, přestože jsou nebezpečná místa již zajištěna oddělovacím ochranným zařízením?

 

Odpověď: Klasifikace PLr nouzového zastavení musí vycházet z posouzení rizik.
Zákonodárce předepisuje, že posouzení rizik musí být zpracováno pro každý stroj.

Klasifikace nebezpečných míst a potřebných PLr se provádí vždy bez ohledu na ochranná zařízení.
To znamená, že každé nebezpečné místo se hodnotí a klasifikuje bez ochranných zařízení.

Jestliže v normě C není uvedeno, na jaké úrovni PL (Performance Level) musí být nouzové zastavení provedeno, musí být tato skutečnost stanovena v posouzení rizik.
Podle doporučení se má klasifikace nouzového zastavení provádět vždy podle největšího ohrožení, které by stroj mohl způsobit.

 

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?