Bezpečnostně technické vybavení

Jaká je definice „lehkého poranění“ a „těžkého poranění“?

Aby bylo možné určit bezpečnostně technické vybavení, musím jako konstruktér provést bezpečnostně technické posouzení a odhadnout, jaká existují rizika a k jakým poraněním by mohlo dojít. V tomto případě existují nebezpečí, která nelze zcela odstranit, protože je nutný přímý zásah pracovníka. K otázce: Jaká je definice „lehkého poranění“ a „těžkého poranění“, protože na tom příp. závisí bezpečnostní technika?

Při výběru bezpečnostně technických opatření může být použit graf rizik podle EN ISO 13849 1.
Ten rozlišuje při klasifikaci závažnosti poranění mezi

S1: lehké (obvykle vratné) poranění;
tedy takové, které se pravděpodobně zcela zahojí, aniž by zanechalo trvalé onemocnění a/nebo škody. Například: škrábance, otlaky, lehké řezné rány atd.

S2: těžké (obvykle nevratné) poranění vč. smrti;
tedy poranění, které se pravděpodobně nikdy nevyléčí. Například: ztráta končetin, nevratné zhmoždění, ztráta zraku až smrt osoby.

 

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?