Bezpečnostně technické vybavení

Smí být pro odnímatelnou ruční ovládací část použito ruční přemostění nouzového vypnutí (např. klíčovým spínačem)? Pokud ano, jak musí vypadat příslušné zapojení? Musí být použit zkratovací konektor?

EN ISO 13850, 4.1.1 uvádí, že funkce nouzového zastavení musí být trvale dostupná a funkční. Navíc má funkce nouzového zastavení přednost před ostatními funkcemi a pracovními operacemi v jakémkoli provozním režimu. Zařízení, která jsou určena k vysvobození osob, nesmí být nijak ovlivňována.

U ovládacího přístroje s konektorem musí být, v případě jeho vytažení, nouzové zastavení přemostěno zkratovacím konektorem. Při použití klíčového spínače může být nouzové zastavení přemostěno i za provozu. To však není přípustné (EN ISO 13850 4.1.1).

Pokud je možné odpojit přístroje pro nouzové zastavení (např. přenosné programovací přístroje) nebo jestliže je možné odpojovat dílčí části stroje, mělo by být zajištěno, aby nemohlo dojít k záměně účinných a neúčinných povelových přístrojů.

U zásuvných ovládacích přístrojů s nouzovým zastavením (červeno-žluté tlačítko) je nutné se postarat o to, aby při zapojeném ovládacím přístroji nemohlo dojít k záměně mezi účinným a neúčinným nouzovým zastavením. To znamená, že ovládací přístroj musí být ze stroje odstraněn a zajištěn. Pokud to není možné, nesmí být nouzové tlačítko (červeno-žluté) použito. Nouzové zastavení pak musí být definováno např. jako rychlé zastavení a musí být použita jiná barva (např. černá nebo šedá).

V případě lisů je speciální popis uveden v ISO 16092-1/2/3/4.

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?