Bezpečnost provozu

Smí poloautomatický podúrovňový soustruh provádět obrábění bez dozoru? Nebo existuje směrnice, v jakém okruhu od stroje se musí obsluha nacházet?

U strojů, které byly na trh uváděny od r. 1995, je rozhodující směrnice o strojních zařízeních. Ta reguluje požadavky na stroj.
Kromě jiného požaduje posouzení rizik stroje.
V posouzení rizik se například uvádí nebezpečí, jejichž zdrojem je stroj a opatření pro jejich zmírnění, dále pak hranice stroje a jeho používání k určenému účelu.
Z tohoto posouzení vyplývají požadavky na okolí stroje a nutnost obsluhy na místě.

Stroje, které byly do oběhu uvedeny před r. 1995, musí odpovídat nejméně příloze 1 nařízení o bezpečnosti provozu.
Příloha 1 upravuje minimální předpisy pro pracovní prostředky.

 

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?