Bezpečnost provozu

V jakých intervalech musí být kontrolována bezdotyková ochranná zařízení?

Kontrolní lhůty/intervaly pro bezdotyková ochranná zařízení musí stanovit provozovatel v rámci prováděného posouzení nebezpečí podle nařízení o bezpečnosti provozu . Při prvním uvedení do provozu, údržbě, montáži a mimořádných událostech (např. přemístění) musí být provedena kontrola kvalifikovanou osobou.

Při určování lhůt kontrol je nutné uvážit, zda pracovní prostředky (bezdotyková ochranná zařízení) podléhají vlivům, které mohou způsobit škody ovlivňující bezpečnost. Na lhůty kontrol mají navíc vliv i následující kriteria:

  • Podmínky používání bezdotykových ochranných zařízení (doba používání za den, zatížení)
  • Pokyny výrobce
  • Zkušenosti s „výpadky“ pracovních prostředků (bezdotyková ochranná zařízení)
  • Nehodovost nebo četnost vad u srovnatelných pracovních prostředků

Pokud nejsou lhůty kontrol upraveny jinak, např. speciálními technickými pravidly apod., doporučuje se provádět kontrolu bezdotykových ochranných prostředků 1x za rok. Podle způsobu používání a „nebezpečnosti“ stroje/zařízení by měl být interval kontrol zkrácen na 1x/6 měsíců .

 

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?