Bezpečnost provozu

Zákazník z Latinské Ameriky / výrobce ze Severní Ameriky: Kdo provádí uvedení na trh, jestliže výrobce strojního zařízení dodává přímo na místo určení v Evropské unii?

Dotaz: Zákazník z Latinské Ameriky kupuje strojní zařízení od výrobce ze Severní Ameriky a zamýšlí stroj provozovat v závodě na území EU. Kdo provádí uvedení na trh, jestliže výrobce strojního zařízení dodává přímo na místo určení v Evropské unii?

Pokud byl stroj objednán u výrobce pro umístění „v rámci Evropské unie“, provádí uvedení na trh výrobce a musí v tomto případě jmenovat zmocněnce (viz dále) se sídlem v EU.

Pokud však bylo smluvně dojednáno, že stroj má být dodán zákazníkovi z Latinské Ameriky (bez upozornění na místo instalace v EU), pak stroj uvádí do oběhu zákazník a musí při jeho dovozu jmenovat zplnomocněnce v EU.

Zplnomocněnec při dovozu do EU: Výrobce/osoba uvádějící stroj do oběhu se sídlem mimo EU musí při dovozu takového stroje jmenovat zplnomocněnce (osobu nebo instituci) v EU. Ten plní povinnosti výrobce v EU. Může jím být například dovozce, který má sídlo firmy v EU.

 

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?