Bezpečnost provozu

Musí být dokumentovány změny stroje, jestliže se nejedná o podstatné změny podle zákona o bezpečnosti produktů?

Jestliže se nejedná o podstatnou změnu podle zákona o bezpečnosti produktů, musí zaměstnavatel změněný stroj vyhodnotit podle platných předpisů na ochranu bezpečnosti práce . Kromě toho se doporučuje dokumentovat, proč se v případě změny nejedná o podstatnou změnu.


Zejména je třeba dodržovat ustanovení nařízení o bezpečnosti provozu aposouzení nebezpečí podle nařízení o bezpečnosti provozu. Je třeba provést přizpůsobení novým podmínkám. Aby bylo možné zaručit obsluze bezpečné používání stroje, musí být změny na stroji zahrnuty případně i do další dokumentace provozovatele (schémata zapojení, návod k provozu atd.).

 

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?