Bezpečnost provozu

Kdo nese odpovědnost za certifikaci CE stroje?

Stroj vyrobený před rokem 1995 by měl být repasován externí firmou. Nejedná se o podstatnou změnu, ale stroj by měl mít certifikaci CE. Je v takovém případě za certifikaci odpovědná externí firma?

Pokud se nejedná o podstatnou změnu, není certifikace CE nutná. Stroj však musí splňovat minimálně požadavky přílohy I nařízení o bezpečnosti provozu.
Externí firma nikdy není v takovém případě výrobce. Máte však možnost udělit jí zplnomocnění podle směrnice o strojních zařízeních, aby pro Vás provedla řízení o hodnocení shody.

 

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?