Bezpečnost provozu

Jaká koncepce musí být použita u velkých obráběcích center?

Podle nařízení o bezpečnosti provozu nemohou být tam, kde se pracuje s velkými obrobky, kterými lze manipulovat pouze jeřábem, používány u velkých přístupných strojů a zařízení na ochranu před padajícími a odmrštěnými díly částečně žádná průchozí ohrazení (příloha 1, bod 2.5 nařízení o bezpečnosti provozu).

Při zpracování koncepce ochrany pro bezpečnost strojních zařízení musí být zpravidla započtena dostatečná volnost pohybu pracovníků obsluhy pro vystrojování a seřizování stroje (v kombinaci se sníženými rychlostmi a otáčkami). Navíc je nutné výpočtem energie zahrnout i možnou vzdálenost vymrštění dílů. Z toho pak vyplývá koncepce „polouzavřené“ ochrany. V této koncepci připadá rozhodující úloha organizaci a osobním ochranným pracovním pomůckám.

V úvahu je nutné vzít i Technická pravidla pro bezpečnost provozu 2111, díl 1 a díl 2.

 

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?