Bezpečnost provozu

Jaká kvalifikace je dosažena získáním titulu Certified Machinery Safety Expert?

Titul CMSE Certified Machinery Safety Expert zásadně zahrnuje komplex technických otázek týkajících se bezpečnosti strojních zařízení. Při školení jsou získány potřebné odborné vědomosti - od znalostí zákonů, norem a technik ochrany až po podrobné zkoušky funkcí na úseku bezpečnosti. Absolventi disponují rozsáhlými znalostmi od analýzy nebezpečí přes zpracování koncepcí bezpečnosti až po správné „uvádění strojů a zařízení na trh“.


Jedná se o následující tématické bloky:
Modul 1: Úvod do bezpečnosti: Ochrana bezpečnosti práce a zdraví, úvod do příslušných bezpečnostních předpisů, odpovědnosti objednavatele a konstruktérů.
Modul 2: Bezpečnost strojních zařízení a ochrana bezpečnosti práce: Zákony ve vztahu ke strojním zařízením, směrnice o používání pracovních prostředků, označení CE
Modul 3: Posouzení rizik: Hodnocení rizik podle ISO 12100. Metody pro hodnocení rizik
Modul 4: Mechanická ochranná zařízení: Bezpečnost elektrických zařízení a jejich komponent, analýza bezpečnostních komponent, požadavky a používání
Modul 5: Funkční bezpečnost řídicích systémů: Specifikace funkční bezpečnosti podle ISO 13849-1, ověření a validace podle EN ISO 13849-2, opatření a zavádění EN ISO 13849-1; IEC 62061; EN ISO 4413 (hydraulické systémy) a EN ISO 4414 (pneumatické systémy)


Další informace jsou k dispozici také na stránkách www.cmse.com .

 

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?