Vědomosti o normách

Konstrukce robotů: Jaké normy je nutné brát v úvahu?

Roboty zásadně podléhají směrnici o strojních zařízeních. Dále jsou pro oblast robotiky relevantní například následující normy:

- DIN EN ISO 10218-1 (Průmyslové roboty - Požadavky na bezpečnost - Část 1: Robot): Tato první část normy stanovuje požadavky a uvádí návody pro inherentně bezpečnou konstrukci, ochranná opatření a informace pro uživatele průmyslových robotů. Popisuje základní nebezpečí v souvislosti s roboty a uvádí požadavky, kterými musí být rizika spojená s nebezpečím odstraněna nebo dostatečně redukována.

- DIN EN ISO 8373 (Roboty a robotická zařízení - slovník): Definuje a popisuje roboty a robotická zařízení, která se používají jak v průmyslovém prostředí, tak i mimo něj.

- ISO 9787 (Průmyslové roboty - Systémy souřadnic a nomenklatury pohybů): Kromě zásadních informací o robotech poskytuje i podklady pro oblast pohybu robotů. Týká se všech robotů podle výše zmíněné normy DIN EN ISO 8373.

- V současné době (10/13) je ve fázi projednávání norma pro jiné než průmyslové roboty. FDIS ISO 13482 (Roboty a robotická zařízení - Bezpečnostní požadavky na jiné než průmyslové roboty - Roboty pro nelékařské účely, domácnost a asistenční roboty) obsahuje následující hlavní témata:

  • Popis nebezpečí při používání robotů v soukromém sektoru
  • Požadavky na bezpečnou konstrukci vč. vhodných ochranných opatření
  • Požadavky na informace pro uživatele pro bezpečné používání robotů


Zmíněné normy se zabývají explicitně tématem robotiky. Uvědomte si však, že nezávisle na tom musí být dodržovány normy, které spadají pod směrnici o strojních zařízeních.

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?