Vědomosti o normách

Podléhá skříňový rozvaděč pro stroj DIN EN 61439-1 nebo DIN EN 60204-1??

... Často dodáváme výrobcům strojů hotové řídicí skříně. Představuje řídicí skříň kombinované nízkonapěťové a spínací zařízení podle DIN EN 61439-1? Nebo je nutné použít pouze DIN EN 60204-1?


Normy jsou zásadně nezávazné a představují proto pouze základní nástroje, s jehož pomocí se plní požadavky směrnic.

V uvedeném případě by se mohlo jednat o použití směrnice o elektromagnetické kompatibilitě nebo směrnice o dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh.

Otázku však nelze zodpovědět s obecnou platností. Jako příklad proto uvádíme dvě situace:

1) Vyrábíte pouze obal skříňového rozvaděče (elektrické vybavení je věcí zákazníka).
V takovém případě musí zákazník provést certifikaci CE skříňového rozvaděče společně se strojem.
2) Jestliže jste dodavatelem i elektrického vybavení, musíte certifikaci CE zajistit ve Vašem závodě a skříňový rozvaděč dodat s prohlášením o shodě podle směrnic o elektromagnetické kompatibilitě a směrnice o dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh. MOHOU být použity všechny příslušné normy, které jsou v Úředním listu EU uvedeny k oboum těmto směrnicím.

Která z norem bude pro popsanou instalaci a pro komponenty použité ve skříňovém rozvaděči použita, to nelze bez podrobnějších informací jednoznačně určit. Doporučení: V každé normě je definován rozsah použití. Na tomto základě tedy doložte, proč byla určitá norma použita (nebo naopak nebyla použita).

 

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?