Bezpečnost provozu

Musí se zaměstnavatel ubezpečit o znalostech kvalifikované osoby?

Podle nařízení o bezpečnosti provozu je za správné kontroly strojů, zařízení a pracovních prostředků odpovědný zaměstnavatel, případně provozovatel stroje/zařízení. Pověření externí firmy (kvalifikovaná osoba) ho této odpovědnosti nezprošťuje. V těchto případech se však uplatňuje všeobecné smluvní právo. Před uzavřením smlouvy by si měl zaměstnavatel vždy ověřit příslušnou kvalifikaci kvalifikované osoby a definovat obsah a rozsah kontrol podle nařízení o bezpečnosti provozu. V konkrétních případech může být dokonce nutné, nechat si příslušné doklady o kvalifikaci předložit.

Jinak je tomu u odborných pracovníků autorizovaného kontrolního orgánu podle nařízení o bezpečnosti provozu. Specialisté takového orgánu mohou být pro dotčenou odbornou oblast považováni za kvalifikované bez dalšího prověření. Akreditaci a jmenování odborných pracovníků provádí centrální orgán pro bezpečnostní techniku jednotlivých zemí .

 

Služby firmy Pilz v oblasti bezpečnosti

 

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?