Bezpečnost provozu

Patří osobní ochranné pomůcky podle nařízení o bezpečnosti provozu k pracovním prostředkům podle nařízení o bezpečnosti pracovních prostředků?

Osobní ochranné pomůcky <1511/>zpravidla nepatří<1512/> k pracovním prostředkům <1513/>podle nařízení o bezpečnosti provozu<1514/>. Spadají pod nařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví při používání osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP). I zde existují některé výjimky, např. láhve pro dýchací přístroje.

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?