Informace o normách

Smí být 2-kanálové ochranné dveře s 2-kanálovým nouzovým zastavením sériově připojeno na PNOZ e1p?

To musí určit provedená analýza rizik.
Zásadně je sériové zapojení tlačítek nouzového zapojení a ochranných dveří spíše sporné,
protože v případě ochranných dveří se jedná o primární zařízení na ochranu osob.

Funkce nouzového zastavení musí být navíc kdykoli k dispozici, musí být funkční a musí mít přednost před všemi ostatními funkcemi a pracovními operacemi v jakémkoli režimu stroje.
Dále při takovéto architektuře zapojení nelze identifikovat
příp. překrýt jednotlivé chyby a to vede ke ztrátě bezpečnosti.

 

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?