Informace o normách

Je používání norem pro výrobce strojních zařízení povinné?

Podle směrnice o strojních zařízeních, článek 5, musí výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce se sídlem ve Společenství před uvedením strojního zařízení do oběhu nebo do provozu zajistit, aby byly splněny platné požadavky na bezpečnost strojního zařízení a ochranu zdraví . Není přitom předepsáno použití určitých norem.

„Předpokládaný účinek“ - uživatel jedná ve shodě se zákony, příp. směrnicemi
Použití harmonizovaných norem vyvolává však tzv. „předpokládaný účinek“, že strojní zařízení bylo zkonstruováno a vyrobeno podle příslušných platných základních požadavků na bezpečnost strojních zařízení a ochranu zdraví . V případě škody je tedy povinnost prokazování obrácená. Pokud nejsou harmonizované normy použity, je v případě škody důkaz povinen podat výrobce.

Navíc mohou být harmonizované normy použity ke zjištění stavu techniky, který (podle přílohy I směrnice o strojních zařízeních) představuje pro výrobce minimální požadavek.

Norma je považována za harmonizovanou, je-li uvedena v Úředním listu Evropské unie.

 

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?