Informace o normách

Co se mění s „novou“ normou EN ISO 12100?

Norma EN ISO 12100,12100:2010 „Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika“ je od 8.4.2011 zveřejněna v Úředním listu Evropské unie. Od tohoto data se tedy „předpokládá shoda“ s touto normou.

EN ISO 12100:2010 – hlavní norma pro bezpečnost strojních zařízení
Norma EN ISO 12100:2010 vznikla sloučením EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2 a EN ISO 14121-1 a dnes představuje hlavní normu pro oblast bezpečnosti strojních zařízení. Až do 30.11.2013 trvá pro sloučené normy (EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN ISO 14121-1) i nadále předpokládaná shoda.

Nedochází k žádným technickým změnám
Ve zveřejněné ISO/TC 199 N 833 bylo upozorněno na to, že v souvislosti se sloučením tří norem nedochází k žádným technickým změnám. Technické změny se omezují výhradně na obsah v souvislosti s revidovanou směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES. Stávající dokumenty (např. posouzení rizik, normy typu C) nemusí být tedy s ohledem na novou normu aktualizovány.

Odstranění duplicit a usnadnění používání
Sloučením do jedné normy byly odstraněny duplicity a používání normy se tím podstatně zjednodušuje. Přiřazovací tabulka ve zveřejněné ISO/TC 199 N 833 ukazuje, které odstavce „starých“ norem najdete v odstavcích sloučené normy EN ISO 12100:2010.

 

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?