Bezpečnostně technické vybavení

kdy je předepsáno používání neztratitelných upevňovacích prostředků?

Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES požaduje, aby upevňovací prostředky po sejmutí pevného oddělovacího ochranného zařízení zůstaly spojeny buď s vlastním ochranným zařízením nebo se strojem.

K tomu by však měly být uváženy i "Všeobecné zásady“ podle přílohy I směrnice o strojních zařízeních. V nich se uvádí, že povinnosti spojené se základními požadavky na ochranu bezpečnosti a zdraví platí pouze tehdy, jestliže v pozadí předpokládaných podmínek nebo za předvídatelných neobvyklých podmínek dochází k příslušnému ohrožení. Tam, kde taková ohrožení nevznikají, mohou být použity zcela „normální“ upevňovací prostředky. Toto zjištění by mělo jasně vyplynout z posouzení rizik .

Neztratitelné upevňovací prostředky nelze nahradit upozorněním v návodu k provozu nebo označením na ochranném zařízení.

Požadavky na neztratitelné upevňovací prostředky jsou konkretizovány v DIN EN 953:2009 (odstavec 7.2).

 

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?