Bezpečnostně technické vybavení

Je pro zjednodušení zapojení (podle kat. 4) možné zapojit co nejvíce tlačítek nouzového zastavení do série?

V architektuře kategorie A je sériové zapojení tlačítek nouzového zastavení povoleno, protože
nouzové zastavení je pouze sekundárním ochranným zařízením.

Vychází se z toho, že tlačítko nouzového zastavení je používáno pouze v nebezpečných situacích, a to vždy jen jedno.
V průběhu posuzování rizik podle nařízení o bezpečnosti provozu musí provozovatel stanovit, v jakých intervalech a jakým způsobem musí být bezpečnostní funkce kontrolována.

Kde jsou v tomto případě hranice?
Hranice tvoří požadovaná Performance Level. Protože sériovým zapojením více bezpečnostních komponent se celkový výsledek zhoršuje. Pokud sériovým zapojením tlačítek nouzového zastavení dosáhnete požadované PL, není jejich počet důležitý.

Je každý spínač považován za SRP/CS ve smyslu normy EN ISO 13849?
Při posuzování rizik můžete zapojit všechny spínače nouzového zastavení do série, to znamená, že musíte vytvořit pouze jeden SRP/CS.
Musíte však mít na paměti, že - jak bylo uvedeno výše - se PL může sériovým zapojením zhoršit a v takovém případě může být zapotřebí více SRP/CS.

 

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?