Bezpečnostně technické vybavení

Musí být hodnocena bezpečnost přepínače provozních režimů?

Podle směrnice o bezpečnosti strojních zařízení 2006/42/ES aa příslušných norem musí být přepínač provozních režimů instalován vždy, je-li u stroje/zařízení možných více provozních režimů a/nebo procesů řízení, které vyžadují odlišnou úroveň bezpečnosti.

Přitom na přepínače provozních režimů platí následující minimální požadavky:

  • Každá poloha přepínače smí umožnit výhradně jeden provozní režim
  • Samotná manipulace s přepínačem provozních režimů nesmí provoz stroje/zařízení spustit
  • Zvolený provozní režim musí být nadřazen všem ostatním řídicím funkcím stroje/zařízení. Výjimka: Nouzové zastavení / nouzové vypnutí

Vyhodnocení bezpečnosti přepínače provozních režimů není směrnicí o strojních zařízeních ani příslušnými normami jednoznačně upraveno. Výjimku tvoří některé normy vztažené k produktu (normy C). Přesto může být požadavek „každá poloha přepínače smí umožnit výhradně jeden provozní režim“ splněn pouze při bezpečném vyhodnocení přepínače provozních režimů. Protože standardní řízení nelze přiřadit do žádné bezpečnostní kategorie, nemůže ani provádět bezpečnostní vyhodnocení přepínače provozních režimů.

 

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?