Označení CE

Je výrobce stroje/zařízení povinen dodat zákazníkovi posouzení rizik?

Podle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES je každý výrobce stroje/zařízení povinen zpracovat posouzení rizik podle přílohy I této směrnice. Posouzení rizik je součástí podkladů k mechanické části každého stroje/zařízení i neúplného strojního zařízení ve smyslu směrnice o strojních zařízeních. Technické podklady musí připravit zásadně výrobce, aby je případně mohl včas předložit na žádost příslušnému úřadu.


Přesto posouzení rizik nepatří do rozsahu technické dokumentace dodávané výrobcem stroje. Předání posouzení rizik může a mělo by být dohodnuto smluvně.

 

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?