Označení CE

Jakou dokumentaci musí externí výrobce skříňového rozvaděče dodat výrobci stroje? Je skříňový rozvaděč považován za neúplné strojní zařízení? Je nutné prohlášení výrobce, příp. prohlášení o zabudování?

Skříňový rozvaděč podléhá v zásadě směrnici o dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh a směrnici o elektromagnetické kompatibilitě. Tyto směrnice vyžadují vystavení (nikoli připojení) prohlášení ES shodě a značku CE. Prohlášení o zabudování podle směrnice o strojních zařízeních proto není možné.

Skříňový rozvaděč s řídicí jednotkou je podstatnou částí strojního zařízení, avšak podle definice se nejedná o neúplné strojní zařízení.

Protože skříňový rozvaděč je součástí strojního zařízení, musí být posuzován v rámci řízení o hodnocení shody (provádí výrobce strojního zařízení). To znamená, že jsou požadovány rozsáhlejší údaje, než jaké jsou zapotřebí podle směrnice o dodávání elektrických zařízeních určených pro používání v určitých mezích napětí na trh a směrnice o elektromagnetické kompatibilitě. Výrobce stroje by si měl proto navíc nechat potvrdit i dodržení ustanovení směrnice o strojních zařízeních. Protože v tomto směru neexistuje žádný zákonný požadavek, měla by se záležitost projednat jako soukromoprávní před uzavřením smlouvy.

 

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?