Označení CE

Musí být starý stroj (rok výroby 1980) po provedení retrofitu (modernizace) certifikován podle směrnice o strojních zařízeních CE?

Aby byla zaručena bezpečnost strojních zařízení je nutné nejprve zhodnotit, zda modernizací došlo k podstatné změně stroje . V obvyklých případech se stroj optimalizuje a modernizuje z důvodu produktivity, využitelnosti a bezpečnosti. V takovém případě nelze hovořit o podstatné změně stroje. Označení CE proto není pro stroj povinné.

Je zaručena bezpečnost stroje při zvýšení jeho výkonu?
Konstatování, že retrofit neznamená podstatnou změnu stroje, však nelze paušalizovat. Jestliže se zvyšuje produktivita, dochází téměř vždy například k (značnému) zvýšení výkonu stroje. V takovém případě je nutné posoudit, zda je bezpečnost stroje se zvýšeným výkone zaručena současnými ochrannými opatřeními. Pokud tomu tak není, může se jednat o podstatnou změnu stroje.

Minimální požadavky na bezpečnost strojních zařízení
I když retrofit nepřináší podstatnou změnu starého stroje, musí být dodrženy minimální požadavky na bezpečnost stroje v souladu se stavem techniky. Tato skutečnost vyplývá z požadavků nařízení o bezpečnosti provozu, příloha 1, které je pro každého provozovatele strojních zařízení závazné. Na to nesmíte v průběhu provádění retrofitu stroje zapomenout.

 

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?