Malé řídicí jednotky

Konfigurovatelné malé řídicí systémy PNOZmulti

Proč po výměně čipové karty svítí kontrolka Fault na základním modulu červeně?

Aplikační program na čipové kartě musí být identický s aplikačním programem v interní paměti základního modulu PNOZmulti. Tuto kontrolu provádí PNOZmulti při každém novém startu. Pokud se aplikační programy liší, kontrolka Fault na PNOZmulti se rozsvítí. Pro převzetí aplikačního programu z čipové karty je nutné provést následující kroky (general reset):

PNOZ m0p / m1p / m2p / m3p:

 • Vypnout napájení na PNOZmulti.
 • Do modulu zasunout čipovou kartu s novým aplikačním programem.
 • Propojit výstup OA0 se vstupem i19.
 • Zapnout napájení.
 • Kontrolka DIAG zabliká žlutě.
 • Vypnout napájení.
 • Zrušit propojku mezi výstupem OA0 a vstupem i19.
 • Znovu zapnout napájení.
 • PNOZmulti se spustí s novým programem.

PNOZmulti mini a PNOZmulti 2:

 • Vypnout napájení na PNOZmulti.
 • Do modulu zasunout čipovou kartu s novým aplikačním programem.
 • Zapnout napájení.
 • Jestliže se na displeji zobrazí název projektu a „Accept?“, stisknout na dobu 5 sekund otočný spínač, a pak uvolnit.
 • PNOZmulti se spustí s novým programem.

 

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?