Slovensko | česky

Základy bezpečnosti stroji

Cíle školení

V rámci tohoto školení si prohloubíte znalosti o technické bezpečnosti v průmyslu. Můžete si zlepšit Vaše kompetence v klíčových oblastech týkajících se bezpečnosti strojů. Mimořádnou pozornost věnujeme tématům označení CE, metody ochrany, bezpečnostní konstrukce a rovněž design a validace řídicích systémů podle EN ISO 13849 a EN IEC 62061 To vše na základě norem a zákonů, které pomáhají bezpečnost strojů rozvíjet.

Základy

Obsah

 • Opakování znalostí o mezinárodních a místních právních předpisech a normách v oblasti bezpečnosti
 • Směrnice o strojních zařízeních se zahrnutím značky CE
  - požadavky směrnice o strojních zařízeních
  - relevantní evropská legislativa
  - základní bezpečnostní a zdravotní požadavky
  - důležité normy (harmonizované se směrnicí o strojních zařízeních a dalšími směrnicemi)
 • Posouzení rizik
  - meze strojů
  - normy použitelné pro posuzování rizik strojů
 • úvod do metod a systémů ochrany
 • Elektrická bezpečnost (EN IEC 60204/NFPA 79) všeobecné požadavky na elektrickou bezpečnost strojů
 • Lockout Tagout – řízení nebezpečných zdrojů energie
  - LoTo - přehled procesů
  - LoTo - metody
 • Design bezpečnosti
  - bezpečnostní konstrukce a metody ochrany
  - normy pro mechanická zabezpečovací zařízení
 • Bezpečnost robotů
  - posouzení a ochranná zařízení
  - použitelné normy a zákony
 • Části řídicích jednotek se vztahem k bezpečnosti
 • Úvod do norem týkajících se bezpečnosti řídicích jednotek EN ISO 13849 a EN IEC 62061

Cílové skupiny

 • Konstruktéři
 • Vedoucí projektu
 • Plánovači

Upozornění

Školení „Úvod do bezpečnosti strojů“ by mohlo vzbudit Váš zájem.

Objednací číslo 1T000158
Délka školení 2 dny
Maximální počet delegátů
Cena
Další informace
Formulář školení
Termíny a objednání
Na vyžádání
Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk