Slovensko | česky

Validace pro bezpečnost strojů

Pátý krok k bezpečnosti strojů: validace

Validace pro bezpečnost strojů

Jsou ochranná opatření správně provedena? Byla bezpečnost správně navržena v souvislosti se systémem kontroly Vašeho stroje a s bezpečnostními normami? Mezinárodní normy jako ISO 13849, IEC 62061 a IEC 61508 vyžadují validaci bezpečnostních systémů bez ohledu na strukturu funkcí. Validace je základním předpokladem doložení, že Váš stroj je skutečně bezpečný.

"Společnost Pilz byla vždy v čele při zpracování konceptu, při instalaci i validaci bezpečnostních řešení přesahujících jednotlivá zařízení. Musím vyzdvihnout vynikající komunikaci se všemi zúčastněnými pracovníky v případě prováděných změn a stejně tak i vysoký standard kvality, který práci týmu Pilz charakterizuje."

Leon Burns, projektový manažer, Stiefel Laboratories (IR) Ltd

Pilz - Váš partner pro validaci a bezpečnost strojů

Naši kompetentní specialisté zaručují objektivní a systematický proces validace. Důvěřujte našim praktickým zkušenostem s posuzováním a realizací bezpečnosti ve Vašem zařízení. Kompetence našich expertů v oblasti bezpečnost jsou pro Vás zárukou toho, že bezpečnostní požadavky Vašeho stroje budou prověřeny a validovány podle platných norem a směrnic.

Validace prováděná společností Pilz zahrnuje

  • Kontrola Vašeho stroje podle požadavků na bezpečnost
  • Zjištění shody s předpisy jako nařízení o bezpečnosti provozu (BetrSichV), směrnice o strojích 2006/42/ES a OSHA
  • Provedení zkoušky funkcí a simulace chyb bezpečnostního systému
  • Provedení měření (ochranný vodič, hladina hluku, ...)
  • Zpracování zprávy o testu s podrobnými informacemi o výsledcích

Výhody pro bezpečnost Vašich strojů díky validaci

  • Prokažte shodu s normami, kterou vyžaduje nezávislá validace bezpečnosti
  • Zvolte pro proces Vaší certifikace strukturované metody
  • Vezměte v úvahu všechny relevantní aspekty validace a certifikace
  • Delegujte svou odpovědnost na společnost Pilz
  • Spolehněte se na naši profesionální kvalifikaci v oboru bezpečnosti
Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk