Slovensko | česky

Design bezpečnosti pro bezpečnost strojů

Třetí krok k bezpečnosti strojů: design bezpečnosti

Design bezpečnosti pro bezpečnost strojů

Cílem designu bezpečnosti je, podrobným návrhem potřebných ochranných opatření dosáhnout snížení nebo odstranění rizikových míst. Před vlastní realizací projektu je nezbytné vytvořit podrobný design bezpečnosti, aby se zabránilo dodatečným nákladům, zvýšila se využitelnost strojů a omezily se doby výpadků na minimum. To platí jak pro nové či modernizované stroje, tak i pro jejich rekonstrukce.

"Pilz je pro nás kvalitním poskytovatelem služeb v oblasti bezpečnosti strojů - spojuje totiž zkušenosti, znalost věci a efektivnost."

Mike Niederstadt, projektový manažer, Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH

Pilz - Váš partner v otázkách designu bezpečnosti a bezpečnosti strojů

Jako firma nabízející řešení v globálním měřítku zpracováváme pro mnohé světové podniky design bezpečnosti, který odpovídá konkrétním požadavkům a normám a má celosvětovou platnost. Naše strukturované metody šetří čas i peníze a jejich použití je zárukou bezpečnosti odpovídající evropské směrnici o strojích.

Design bezpečnosti zpracovaný společností Pilz zahrnuje

  • Specifikace bezpečnostních požadavků
  • Podrobné přiřazení bezpečnostních opatření ke zjištěným rizikům
  • Návrh mechanických, elektrických, elektronických komponentů a software pro bezpečnostní systém stroje
  • Výběr komponent a stanovení PL a SIL
  • Stanovení Performance Level nebo Safety Integrity Level, kterých má být dosaženo podle EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061 pomocí nástroje pro výpočet PAScal

 

Vaše výhody v oblasti bezpečnosti strojů díky designu bezpečnosti

  • Realizujte koncepty s naším odborným designem vytvořené přímo na míru
  • Optimalizujte Vaše výsledky strukturovanými procesy v souladu s IEC 61508
  • Pracujte v souladu s příslušnými ustanoveními vč. směrnice o strojích a dalších mezinárodních standardů
  • Šetřete Vaše lidské zdroje za spoluúčasti našich odborníků na bezpečnost
Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk