Slovensko | česky

Posouzení rizik pro bezpečnost strojů

První krok k bezpečnosti strojů: posouzení rizik

Posouzení rizik pro bezpečnost strojů

Posuzování rizik je klíčem k bezpečnosti strojů. Připravuje cestu pro stupeň snížení rizik, které je jak efektivní, tak i hospodárné. Řada činností prováděných pracovníky obsluhy a údržby na strojích představuje vysoké riziko.

Často k úrazu postačí jen několik málo faktorů. Jestliže vyrábíte, renovujete, resp. spojujete stroje do systémových řetězců, představuje odborně provedené posouzení rizik nejdůležitější výchozí bod bezpečné konstrukce nebo pro stanovení ochranných opatření a tím i bezpečnosti strojů.

"Posouzení rizik odborně provedené společností Pilz je nejlepším základem vlastní bezpečné konstrukce zařízení a pro stanovení ochranných opatření. Společnost Pilz umí velmi dobře předávat vlastní kompetence v oblasti bezpečnostní techniky tak, aby to pro nás znamenalo užitek."

Karlfried Pfeifenbring, pracovnice odpovědná za zdraví, životní prostředí, bezpečnost a kvalitu, koncern BARD

Pilz - Váš partner v otázkách posuzování rizik a bezpečnosti strojů

Převezmeme odpovědnost a společně s Vámi Vaše stroje prověříme z hlediska souladu s platnými národními a/nebo mezinárodními normami a směrnicemi. Cílem posouzení rizik je identifikace existujících rizik, jejich posouzení a určení opatření k jejich minimalizaci.

Posouzení rizik prováděné společností Pilz zahrnuje

  • Stanovení platných norem a předpisů
  • Určení mezních hodnot stroje
  • Zjištění veškerých rizik v rámci každé životní fáze stroje
  • Odhad a posouzení rizik
  • Doporučený postup pro snížení rizika

Výhody pro bezpečnost Vašich strojů díky posouzení rizik

  • Položte základní kámen k bezpečnosti strojů v podobě našeho posouzení rizik
  • Zaručte dodržování směrnice pro strojní zařízení
  • Zahrňte bezpečnost do nových nebo modifikovaných strojů včasným určením rizik
  • Využijte výhod technické kompetence a objektivity naší firmy

 

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk