Slovensko | česky

Analýza bezpečnosti

Bezpečnost strojů zajištěná analýzou bezpečnosti strojového parku

Bezpečnostní analýza strojového parku

V současném konkurenčním prostředí procházejí výrobní zařízení neustálými změnami. Nové produkty si mohou vyžádat přestavbu strojů. Provozovatelé a pracovníci zajišťující bezpečnost pak stojí před problémem, jak řídit a realizovat bezpečnost strojů. Analýza bezpečnosti strojového parku podává celkový přehled o aktuálním stavu bezpečnosti Vašich strojů a zařízení.

 

Pilz - Váš partner pro analýzu bezpečnosti strojového parku a bezpečnost strojů

Naše služby zahrnují prověření na místě s následným vyhodnocením a prezentací výsledků. Společně s Vašimi pracovníky obsluhy a údržby analyzujeme pracovní proces strojů, abychom odkryli závažná rizika. Na základě naší analýzy bezpečnosti Vám ukážeme, jaká další opatření jsou nutná pro dodržení zákonných požadavků.

Analýza bezpečnosti strojového parku prováděná společností Pilz zahrnuje

  • Analýza hlavních shoda a bezpečnostních nesouladů na jednotlivých strojích
  • Hodnocení současných opatření pro minimalizaci rizik
  • Posouzení shody strojů s platnými předpisy
  • Doporučení potřebných změn v pořadí podle priority
  • Zpracování směrnic pro požadované náklady na zlepšení bezpečnosti strojů

 

Vaše výhody v oblasti bezpečnosti strojů díky analýze bezpečnosti strojového parku

  • Obstarejte si přehled o Vašem celém zařízení a odhalte potenciální, zatím neznámá bezpečnostní rizika
  • Sestavte přehled nákladů potřebných pro zajištění bezpečnosti strojů s uvedením prioritních rizik
  • Pečujte jako zaměstnavatel o bezpečnost Vašich pracovníků využitím analýzy bezpečnosti
  • Porovnejte koncepce bezpečnosti pro zařízení Vašeho typu v různých zemích

 

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk