Slovensko | česky

Mezinárodní hodnocení shody - USA

Příjemnou cestu! Shoda Vašich strojů s požadavky v USA

Příjemnou cestu! Shoda Vašich strojů s požadavky v USA

Stroje, které se dovážejí a/nebo uvádějí do provozu v USA, podléhají souboru požadavků, který se však může v jednotlivých státech nebo v jednotlivých oblastech lišit. Nezbytným předpokladem připuštění na trh je např. shoda se zkušebními standardy OSHA (Occupational Safety and Health Administration) nebo UL. Týká se nových, použitých, rekonstruovaných i rozšiřovaných strojů.

Kdo chce jako výrobce stroje v USA prodávat, musí dbát na to, aby již ve fázi konstrukce byly splněny všechny požadavky tak, aby byl později v místě instalace stroje zaručen plynulý proces získání povolení k provozu.

Provozovatelé strojů jsou v USA zase povinni zabezpečit práce se strojem. K tomu patří, kromě jiného, zajištění systému LoTo.

U nás získáte na jednom místě všechny potřebné podklady, které jsou zapotřebí pro certifikaci Vašeho stroje prováděnou místními úřady v USA pro získání shody.

Konzultace poskytujeme již ve fázi konstrukce Vašeho stroje, kdy vyhodnotíme design zejména s ohledem na speciální požadavky, kladené v USA na elektrické vybavení. Provedeme pro Vás i všechny další potřebné kroky od posouzení rizik přes zpracování systému LoTo až po validační zprávu potřebnou pro získání shody v USA. V případě potřeby za Vás převezmeme i jednání s úřady na místě.

IC-USA

Podpoříme Vás při procesu stanovení shody Vašeho stroje pro americký trh s požadavky:

Podpoříme Vás na cestě k získání shody s požadavky v USA

* NFPA = National Fire Protection Association. Standard NFPA79 definuje požadavky na elektrické průmyslové stroje v USA.

OSHA (Occupational Safety and Health Administration)

OSHA (Occupational Safety and Health Administration)

Americký úřad je příslušný pro bezpečnost a zdraví na pracovišti. Požadavky, které definuje OSHA , jsou pro zaměstnavatele / provozovatele strojů v USA závazné. Dodržování ustanovení pravidelně kontrolují inspektoři přímo na místě.

OSHA požaduje, aby určité elektrické produkty měly povolení tzv. NRTLs.

NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory)

NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory)

NRTLs jsou zkušebny, které OSHA oficiálně uznává. Hodnotí, testují a certifikují produkty, které mají být použity pro stroje s místem určení USA. Registračním číslem zveřejňovaným na internetu NRTLs potvrzují, že příslušný produkt je schválen a patřičným způsobem označen (např. značkou UL nebo TÜV).

Vaše výhody ve zkratce

  • Ušetřete čas i náklady: Postaráme se o to, abyste dodrželi všechny požadavky potřebné pro shodu v USA již ve fázi konstrukce Vašeho stroje.
  • Bezproblémová přejímka / povolení k provozu vydané místními úřady, s kompletní dokumentací shodnou s normami.
  • Kompletní servis na jednom místě: Váš místní kontaktní partner u firmy Pilz bude pro Vás koordinovat celý projekt i s přesahem rozhraní a převezme za Vás i jednání s našimi experty v USA.
  • Právní jistota: Naši specialisté v USA znají všechny aktuální požadavky vyplývající z norem a směrnic
  • Optimalizace Vašich dokumentačních procesů: Poskytneme Vám k dispozici mezinárodně jednotné podklady, i když Vaše stroje budou vyráběny nebo uváděny do provozu na různých místech.
Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk