Slovensko | česky

Značka CE a související poradenství

Certifikace bezpečnosti strojů s označením CE

Označení CE

Od 1. 1. 1995 jsou výrobci povinni nechat své výrobky procházet řízením hodnocení shody. Značkou CE výrobce potvrzuje, že stroj nebo zařízení splňuje všechny potřebné bezpečnostní požadavky a požadavky na ochranu zdraví podle směrnice o strojích 2006/42/ES. Všechny stroje dovážené ze zemí mimo Evropskou unii musí mít označení CE bez ohledu na rok jejich výroby.

Pokud byly již certifikované jednotlivé stroje s označením CE spojeny do jednoho celku (zařízení), musí být proces hodnocení shody vč. udělení označení CE proveden pro celé zařízení.

"Společnost Pilz u nás provedla kompletní hodnocení shody, od posouzení rizik přes koncepci bezpečnosti, design bezpečnosti, integraci systému s validací až po označení CE. Odborný tým nám velmi dobře radil a úspěšně nás provedl celým projektem."

Wolfgang Zeidler, vedoucí údržby, Flanschenwerk Bebitz GmbH

PILZ - Váš partner pro označení CE

Naši pracovníci jsou dokonale kompetentní k tomu, aby spolehlivě a v potřebné kvalitě mohli provádět všechny kroky potřebné pro udělení označení CE a interpretaci norem.
Pilz patří k několika málo společnostem, které za Vás převezmou odpovědnost za řízení nutné pro hodnocení shody. Jako zplnomocněná osoba potvrzujeme naším podpisem na prohlášení o shodě, že byly dodrženy požadavky směrnice o strojích.

Označení CE na produktech Pilz zahrnuje

 • Převzetí odpovědnosti jako osoba zplnomocněná k podpisu ES prohlášení o shodě
 • Stanovení a aplikace relevantních směrnic a norem
 • Posouzení rizik
 • Zpracování koncepce bezpečnosti a odpovídajícího designu bezpečnosti
 • Hodnocení shody a doporučení týkající se základních požadavků na zdraví a bezpečnost
 • Potřebné zkoušky, testy a měření
 • Zpracování a archivování zákonem požadovaných podkladů včetně technické dokumentace
 • Provedení nebo doprovod označení CE

Výhody, které Vám označení CE přináší

 • Využijte naše expertní vědomosti pro realizaci a aplikaci požadavků norem pro Vaše označení CE
 • Zajistěte si přístup na evropské trhy prostřednictvím společnosti Pilz jako svého reprezentanta
 • Ušetřete čas využitím našeho strukturovaného procesu pro získání označení CE
 • Prokažte dokonalou shodu označení CE s regionálními směrnicemi
 • Zajistěte společně s firmou Pilz bezproblémový přístup Vašich strojů na evropský trh
 • Důvěřujte společnosti Pilz jako akreditovanému inspekčnímu orgánu pro stroje a ochranná zařízení
Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk