Slovensko | česky

Mezinárodní posouzení shody

Výzva: Mezinárodní posouzení shody

Mezinárodní posouzení shody

Vývozci a provozovatelé strojů se s komplexními otázkami konformity a zákonnými požadavky setkávají ve chvíli, kdy vyvážejí stroje z jedné země do jiné. Stroj, který odpovídá směrnicím a normám jedné země nemusí být zcela shodný s předpisy jiného státu. Pro hospodářský výsledek firmy však může být často rozhodující možnost, provozovat stroje bez větších časových a nákladových nároků na jiném místě.

Pilz - Váš partner pro mezinárodní posouzení shody

Pilz provede ve spolupráci s Vašimi inženýry potřebné posuzovací řízení a vyvine potřebné strategie, které umožní shodu s aktuálními normami ISO, IEC, ANSI, EN nebo jinými národními nebo mezinárodními normami.

Společnost Pilz Vám poskytne rady pro zpracování zákonem požadovaných technických dokumentů a podle potřeby je podá ke schvalovacím úřadům. Díky naší celosvětové síti Vám experti na bezpečnost společnosti Pilz poskytnou potřebný výklad směrnic a předpisů platných v zemi, kde má být stroj používán.

Služby Pilz pro mezinárodní hodnocení shody

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk