Slovensko | česky

Inspekce ochranných zařízení

Trvalá bezpečnost v důsledku inspekcí ochranných zařízení

Inspekce ochranných zařízení

Správné vlastnosti a montáž a rovněž pravidelná kontrola ochranných zařízení ESPE (např. světelných závor, bezpečných dveřních systémů, atd) jsou naprosto nezbytné. Proto jsou tyto požadavky zákonem zakotveny v různých národních směrnicích a nařízeních.
Příkladem může být BetrSichV (nařízení o bezpečnosti provozu) v Německu, AM-VO (nařízení o pracovních prostředcích) v Rakousku, OSHA v USA a PUWER ve Velké Británii.

"Vážíme si společnosti Pilz jako kompetentního partnera a využíváme zejména zkušenosti zkušebních techniků. Provádějí inspekci BWS, avšak dokáží současně odhalit i hrubé nedostatky celého zařízení, na které nás upozorní nebo nabídnou návrhy na zlepšení."

Bernhard Marstaller, vedoucí údržby, Allgaier Automotive GmbH

Pilz - Váš partner pro inspekce ochranných zařízení a bezpečnost strojů

Pilz GmbH und Co. KG, Ostfildern, má k dispozici nezávislý inspekční orgán akreditovaný DAkkS podle ISO/IEC 17020. Náš servis tedy může zaručit objektivní přístup a vysokou využitelnost Vašich strojů.
Zprávu o inspekci Vám předáme a projednáme ji s Vámi. Po úspěšné inspekci bude stroj opatřen plaketou Pilz. 

 

Inspekce ochranných zařízení prováděné společností Pilz zahrnují

První inspekce a pravidelné inspekce technických bezpečnostních zařízení: 

  • odborné umístění a bezpečná funkce
  • řádné zapojení do řízení stroje
  • kontrola bezpečnostních funkcí ve schématu zapojení
  • vydání zprávy o inspekci
  • umístění kontrolní plakety
  • měření doběhu (kontrola bezpečné vzdálenosti stanovené výrobcem)

Výhody pro bezpečnost Vašich strojů jako důsledek inspekcí ochranných zařízení

  • Splňte bezpečnostní předpisy, chraňte své zaměstnance, snižujte riziko i odpovědnost
  • Minimalizujte doby výpadků a maximalizujte využitelnost Vašich strojů
  • Spolehněte se na naše profesionální zkoušky, jejichž absolvování prokazuje pečeť kvality Pilz Pilz GmbH & Ko. KG, Ostfildern má k dispozici inspekční orgán akreditovaný Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS = Německý akreditační orgán) pro stroje a zařízení.

 

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk