Bezpečnostní spínač s blokováním ochranného krytu

Bezpečná a produktivní práce – s bezpečnostními senzory Pilz

Obrázek několika bezpečnostních senzorů s uzamykáním

V téměř každém průmyslovém prostředí najdeme pohyblivá ochranná zařízení jako otočné a posuvné brány, klapky nebo kryty. Tam, kde je nutné počítat s nebezpečnými pohyby při doběhu, je zapotřebí zajistit bezpečnostní uzamčení s příslušnou ochranou proti manipulaci podle EN ISO 14119

K otevření ochranných bran může dojít teprve poté, co jsou-li všechny nebezpečné pohyby stroje bezpečně ukončeny. Opětovný rozběh stroje nebo zařízení je možný teprve po spolehlivém zavření a zablokování těchto ochranných bran. Ochranné prvky přitom nesmí být obcházeny a musí být zajištěny proti manipulaci. 

Bezpečnostní senzory Pilz s uzamčením nabízejí vhodné řešení jak pro ochranu procesů, tak i osob – jen tak totiž může být práce produktivní a současně bezpečná.

Bezpečné uzamčení. Efektivní výroba.

 • Rozsáhlé portfólio senzorů nabízí vysokou flexibilitu při konstrukci strojů
 • Navrženo pro všechny aplikace do PL e podle EN ISO 13849, resp. SIL 3 podle EN IEC 62061
 • Jednoduchá montáž pro úsporu času i nákladů, možnost spolehlivého sériového zapojení s diagnostikou
 • Ochrana před nebezpečnými pohyby stroje monitorováním bezpečného blokování a spolehlivého uzamčení
 • Vysoká bezpečnost a produktivita: Ochrana před manipulací brání nežádoucímu přerušení výroby; libovolné kódování
 • Individuální řešení ochranných bran pro konkrétní aplikace
 • Vysoká disponibilita a dlouhá životnost senzorů
Výrobní pracovník před strojem, na kterém je použit bezpečnostní senzor s uzamykáním.

Chránit člověka a stroj

Hledáte řešení, které by splňovalo Vaše požadavky na zajištění Vašich pohyblivých ochranných zařízení? Výběr druhu ochranného zařízení, nezbytného uzamykání a Performance Level jsou základem úspěchu: 

Ikona se symboly ochranných zařízení

Druh ochranného zařízení

Jedná se o průchozí nebo neprůchozí ochranné zařízení? Průchozím ochranným zařízením jsou většinou velké otočné a posuvné brány, neprůchozí jsou například kryty nebo klapky.

Ikona se symbolem hodin

Hlídání procesu nebo bezpečné uzamčení 

Otázka týkající se druhu blokování je závislá na době doběhu. Jestliže je čas nutný pro dosažení nebezpečného místa delší než doba doběhu, postačí hlídání procesu. Pokud je však tato doba kratší než doba doběhu, je zapotřebí bezpečné uzamčení (ochrana osob).

Ikona s písmeny PL

Performance Level

Úroveň ochrany se určuje podle EN ISO 13849-1 nebo EN 62061. Rozhodující je závažnost možných poranění, četnost expozice riziku a možnost zabránění riziku.

 

Více informací ke stažení:

Bílá kniha – bezpečnostní zámky

V Bílé knize jsme pro Vás shromáždili všechny důležité informace o bezpečnostních zámcích. Zjistěte si všechny informace o nejrůznějších bezpečnostních funkcích a o spolehlivé instalaci.

Stažení Bílé knihy

Brožura o bezpečnostních zámcích

V naší nové brožuře „Bezpečnostní blokování ochranných krytů – pro větší bezpečnost a produktivitu“ navíc najdete zajímavé informace o možnostech využití jednotlivých produktů.

Stažení Bílé knihy

Bezpečnostní senzory Pilz s blokováním ochranného krytu – přehled

Pro zabezpečení pohyblivých ochranných zařízení nabízíme rozsáhlé portfólio bezpečnostních senzorů s uzamykáním. Ty hospodárně a účinně monitorují brány v ochranném ohrazení, ale i kryty a klapky: 

Typ

PSENmech 5

PSENslock 2 PSENmlock mini PSENmlock PSENsgate
Aplikace průchozí a neprůchozí ochranné brány průchozí a neprůchozí ochranné brány malé neprůchozí ochranné brány průchozí a neprůchozí ochranné brány velké průchozí ochranné brány
Princip funkce elektromechanický transpondér transpondér transpondér transpondér
Princip uzamykání princip pracovního proudu,
princip klidového proudu
princip pracovního proudu bistabilní princip bistabilní princip bistabilní princip
Bezpečnostní funkce hlídání procesu, bezpečné uzamčení (ochrana osob) hlídání procesu, bezpečné uzamčení (ochrana osob) bezpečné uzamčení (ochrana osob) bezpečné uzamčení (ochrana osob) bezpečné uzamčení (ochrana osob)
Klasifikace blokování podle EN ISO 13849-1 (monitorování ochranných bran) PL c,
s vyloučením chyby PL d
PL e, kategorie 4 PL d, kategorie 3 PL e, kategorie 4 PL e, kategorie 4
Klasifikace uzamykání podle EN ISO 13849-1 (monitorování uzamčení) PL c,
s vyloučením chyby PL d
PL c, kategorie 2 PL d, kategorie 3 PL e, kategorie 4 PL e, kategorie 4
Přídržná síla FZH: 1500 N
 • F1max: 1000/2000 N (ochrana procesu)
 • F1max: 2000 N (ochrana osob)
1950 N (F1max: 3900 N) FZH: 7500 N FZH: 2000 N
Ochrana proti manipulaci nízká až vysoká až vysoká až vysoká až vysoká
Pomocné odblokování integrováno - integrováno integrováno integrováno
Odblokování únikových východů volitelné (PSEN me5) - - volitelné integrováno
Nouzové odblokování volitelné (PSEN me5) - - volitelné -
Odkaz na produkty PSENmech 5 PSENslock 2 PSENmlock mini PSENmlock PSENsgate

 

Spolehlivé kompletní řešení pro Vaše ochranné zařízení

Součástí spolehlivých a účinných způsobů pro zajištění ochranných zařízení je kromě bezpečnostního blokování ochranných bran i doplňková ovládací jednotka spolu s vhodným propojením a řídicím systémem. Bezpečnostní senzory Pilz mohou být vzájemně zapojovány do série a jsou kompatibilní s produkty a rozhraními jiných výrobců. Optimálně se začlení do jakéhokoli prostředí a dovolí i dodatečné doplnění Vašeho zařízení komponenty Pilz.

Individuální řešení ochranných bran s přístupovým oprávněním

 • Bezpečnostní senzor s blokováním ochranného krytu pro ochranu procesu a osob 
 • Jednoduché ovládání s tlačítkovou jednotkou PITgatebox, volitelně i s integrovaným systémem přístupových oprávnění 
 • Doplňkové příslušenství: od vhodné dveřní kliky až po únikové odblokování 
 • Rozsáhlá diagnostika a informace o stavu se Safety Device Diagnostic (SDD) 
 • Konfigurovatelný malý bezpečnostní řídicí systém PNOZmulti 2
Obrázek aplikace s ochranných zařízením

Spektrum našich produktů: Bezpečnostní spínač s blokováním ochranného krytu

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk