Bezpečnostní systém ochranných dveří PSENmlock

Bezpečné blokování a bezpečné přidržení v jednom produktu!

Systém ochranných dveří PSENmlock: bezpečné blokování a bezpečné uzamčení v jednom produktu

Bezpečný systém ochranných dveří PSENmlock nabízí spolehlivé zablokování a přidržení na ochranu osob a procesu až do nejvyšší bezpečnostní kategorie PL e.

Bezpečné přidržení umožňuje jeho dvoukanálové ovládání. Spínač je proto vhodný především pro stroje s nebezpečným doběhem, u nichž je nutné bezpečné zajištění až do úrovně PL d nebo PL e.

Společně s řídicí technikou Pilz tak získáte bezpečné kompletní řešení pro spolehlivou kontrolu oddělovacích ochranných zařízení.

Vyberte si vhodnou variantu PSENmlock

Vybírat si můžete ze základních variant PSENmlock pro jednotlivé propojení a variant PSENmlock pro zapojení do série. Obě varianty se na přání dodávají s funkcí Power-reset nebo automatický reset i s různým kódováním

Základní varianty a varianty pro sériové zapojení

PSENmlock základní varianty a varianty pro sériové zapojení

Kromě základních variant PSENmlock pro jednotlivé propojení nabízíme i další varianty pro sériové zapojení. Jejich výhodou je cenově výhodná instalace díky snížené potřebě kabelů a sériovému zapojení bezpečných vstupních a výstupních signálů.

Kombinace se Safety Device Diagnostics (SDD) nabízí jednoduchou a rozsáhlou diagnostiku bezpečnostních spínačů a redukuje tak doby odstávek. Navíc SDD umožňuje záměrné aktivování jednotlivých spínačů, příp. dveří bez cenově náročného jednotlivého propojení ve skříňovém rozvaděči. Získáte efektivní sériové zapojení a podstatně snížíte náklady na kabeláž.

Varianty s funkcí Power-reset a automatickým resetem

PSENmlock varianty s funkcí Power-reset a s automatickým resetem

PSENmlock nabízí varianty s funkcí Power-reset a s automatickým resetem. Zatímco u variant s Power-reset musí být po použití únikového odblokování proveden reset, tedy vypnutí přívodu napětí, u variant s automatickým resetem tato nutnost odpadá. Zde k resetu dochází zrušením únikového odblokování a zavřením ochranného zařízení.

Nouzové odblokování nelze používat u variant s automatickým resetem. Podle EN ISO 14119 musí být totiž nouzové odblokování vždy resetováno nástrojem nebo jiným opatřením (např. Power-reset).

Doplňte si řešení Vašich ochranných dveří

Máte na výběr mezi modulem dveřní kliky PSENmlock s integrovaným odblokováním a samostatným modulem dveřní kliky a únikovým odblokováním:

PSENmlock modul dveřní kliky s integrovaným únikovým odblokováním

NOVINKA: Modul dveřní kliky s integrovaným únikovým odblokováním

S modulem dveřní kliky PSENmlock získáte kliku s integrovaným ovladačem a integrovaným únikovým odblokováním - vhodné pro systém ochranných dveří PSENmlock. Žlutá dveřní klika (vnější) umožňuje vysunutí ovladače pro otevření, příp. zavření dveří. Červenou dveřní klikou (vnitřní) se ovládá únikové odblokování. Modul dveřní kliky je vhodný pro montáž na vnitřní a vnější stranu dveří jak pro vpravo, tak i vlevo otevírané dveře. Je vybaven blokovacím úchytem až pro 5 zámků na ochranu před opětovným náběhem stroje a může být používán společně s kódovanými a plně kódovanými spínači PSENmlock. 

Dveřní kliky kombinovatelné s bezpečným systémem ochranných dveří PSENmlock

Samostatné dveřní kliky

Namísto modulu dveřní kliky můžete s PSENmlock kombinovat i jednoduché kliky. Naše kliky pro otočné a posuvné dveře jsou optimálně připraveny pro systém PSENmlock a umožňují tak hospodárné a prostorově úsporné řešení pro zabezpečení ochranných dveří.

Dvě provedení únikového odblokování, kombinovatelné se všemi variantami PSENmlock

Únikové odblokování

Jako volitelné příslušenství můžete se všemi variantami PSENmlock kombinovat dvě provedení odblokování pro případ nutnosti úniku: 

 • PSENml escape release je propojen tyčí přímo se senzorem.
 • PSENml escape release cordset je k PSENmlock připojen bovdenovým lankem. To umožňuje prostorově oddělenou montáž systému ochranných dveří a únikového odblokování. 

Tlačítková jednotka PITgatebox: Práce se spínačem ochranných dveří a přístupovým oprávněním

Zkombinujte PSENmlock s tlačítkovou jednotkou PITgatebox a získáte další ovladače a tlačítka pro jednoduchou obsluhu Vašeho systému ochranných dveří: od tlačítek pro nouzové zastavení a osvětlená tlačítka až po klíčové spínače a tlačítka.

Navíc nabízíme i varianty PITgatebox s integrovaným systémem přístupových oprávnění PITreader. Tím je zajištěno, že k zařízení budou mít přístup pouze oprávnění pracovníci, kteří mohou vydávat příkazy k zastavení, odblokování, zablokování nebo potvrzení. Zabráníte tak nežádoucím odstávkám stroje nebo ztrátě kvality produktů.

Tlačítková jednotka PITgatebox: Práce se spínačem ochranných dveří a přístupovým oprávněním

Výhody bezpečného systému ochranných dveří PSENmlock

 • Maximální bezpečnost: bezpečné blokování a spolehlivé přidržení do úrovně PL e
 • Vysoká přidržovací síla: až 7500 N
 • Dobře viditelné diagnostické údaje v zabudovaném stavu: LED na 3 stranách modulu
 • Kompaktní konstrukce: kromě jiného vhodný pro všechny profilové konstrukce 40 mm
 • Dlouhá doba životnosti: robustní pouzdro a mechanická odolnost
 • Flexibilní ovladač: pro vysoké vyrovnání tolerancí – i u klesajících dveří
 • Integrované blokování opětovného náběhu brání náhodnému aktivování přidržení
 • Energeticky úsporné z důvodu přidržení dveří magnetem
 • Snížené náklady na kabeláž díky sériovému zapojení
 • Modulární systém pro individuální řešení: možnost kombinování s modulem dveřní kliky PSENmlock s integrovaným únikovým odblokování, samostatnými dveřními klikami a únikovým odblokováním, tlačítkovou jednotkou PITgatebox a Safety Device Diagnostics (SDD)
 • Bezpečné a hospodárné kompletní řešení s konfigurovatelnou malou bezpečnou řídicí jednotkou PNOZmulti 2

Vlastnosti

 • splňuje všechny požadavky EN/ISO 14119
 • Bezpečné blokování do PL e / SIL 3, bezpečné přidržení do PL e / SIL 3
 • Varianty produktu: Základní varianty a varianty pro sériové zapojení s/bez Power-reset
 • Kódované varianty: kódovaná, plně kódovaná, unikátně plně kódovaná
 • síla 7500 N pro bezpečné přidržení, vytahovací síla 30 N
 • LED na 3 stranách pouzdra
 • krytí IP67
 • Připojení: M12, 8pól. a M12, 12pól., pigtail
 • pomocné odblokování na 3 stranách
 • nouzové odblokování (nelze použít u variant s automatickým resetem)
 • kompatibilní s SDD
LED na 3 stranách modulu

Vhodné pro základní funkce: Robustní design a vysoké zajištění i pro těžké dveře

S přidržovací silou až 7500 N brání bezpečnostní systém pro monitorování a kontrolu prostor PSENmlock náhodnému otevření ochranných zábran zařízení a nabízí maximální bezpečnost.

Je lhostejné, zda je modul dveřní kliky PSENmlock integrovaný nebo zda je použit jako samostatné příslušenství: Díky volitelnému únikovému odblokování, může být PSENmlock využit i na průchozích dveřích ke strojům tam, kde je nebezpečný prostor špatně přehledný. S modulem dveřní kliky PSENmlock získáte únikové odblokování integrované přímo do dveřní kliky. Vzdálené únikové blokování naproti tomu nabízí možnost montáže zámku dveří na místě nepřístupném obsluze. Tím je optimální ochrana Vašich pracovníků zajištěna v případě nebezpečí vždy.

Bezpečný systém ochranných dveří PSENmlock brání náhodnému otevření ochranných zařízení

Varianta sériového zapojení se uplatní všude tam, kde je třeba více ochranných dveří vybavit spínači, přičemž velkou roli hraje propojení snímačů. V porovnání se sériovým zapojením bez Safety Device Diagnostic zde můžete společně se SDD záměrně ovládat jednotlivé spínače, příp. dveře. Navíc získáte v případě výskytu poruchy výhodu rychlé a rozsáhlé diagnostiky, která Vám kdykoli zajistí vysokou využitelnost strojů.

Je-li třeba kontrolovat přístup ke stroji, tedy umožnit ho pouze oprávněným osobám, je vhodným řešením tlačítková jednotka PITgatebox s integrovaným systémem přístupových oprávnění PITreader. Zabráníte tak nežádoucím odstávkám stroje nebo ztrátě kvality produktů.

Spektrum našich produktů: Bezpečnostní systém ochranných dveří PSENmlock

Bezpečnostní systémy pro monitorování a kontrolu ochranných dveří PSENmlock

Bezpečné blokování a bezpečné zajištění v jednom produktu - s bezpečnostním systémem pro monitorování a kontrolu zabezpečení prostor PSENmlock.

Příslušenství k bezpečnostním systémům pro monitorování a kontrolu zabezpečení prostor PSENmlock

Perfektně v souladu s bezpečnostním systémem pro monitorování a kontrolu zabezpečení prostor PSENmlock: příslušenství pro montáž na standardní profily a posuvné dveře.

Modul dveřní kliky PSENmlock

Modul dveřní kliky s integrovaným ovladačem a integrovaným únikovým odblokováním, flexibilní montáž na vnitřní i vnější stranu ochranných dveří.
Spektrum našich produktů

Kabely a konektory

Rozmanité kompatibilní kabely Vám umožní využít další rozšířené funkce. Vyberte si řešení vhodné právě pro Vás.

Spektrum našich produktů
Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk