Systémy pro monitorování a kontrolu bezpečnostních vstupů

Bezpečnostní dveřní systémy pro zajištění oddělovacích ochranných zařízení

Systémy pro monitorování a kontrolu bezpečnostních vstupů

Bezpečné systémy ochranných dveří PSENmech s přidržením, PSENslock, PSENmlock a PSENsgate se používají pro monitorování a kontrolu bezpečnostních vstupů. Monitorují dveře v ochranném ohrazení, ale i kryty a klapky. Náš systém bezpečných ochranných dveří nabízí efektivní řešení s optimalizovanými náklady, které splňuje požadavky EN ISO 14119.

Při otevření bezpečnostního vstupu se musí podle normy EN ISO 14119 zastavit nebezpečné pohyby stroje a musí se zabránit opětovnému rozběhu. Nesmí se přitom obcházet nebo manipulovat s ochrannými prvky.

Systémy pro monitorování a kontrolu bezpečnostních vstupů společnosti Pilz splňují tyto požadavky zvlášť efektivně a součástí řešení jsou i dodatečné funkce ke zvýšení hospodárnosti.

 

Novinka: PSENmech - nyní i jako systém ochranných dveří s přidržením

PSENmech je nyní k dispozici nejen jako bezpečnostní spínač pro pouhé monitorování ochranných dveří, ale i jako systém ochrany s přidržením. Tím je zajištěno, že ochranné dveře budou přidrženy tak dlouho, než bude ukončen nebezpečný výrobní proces a nebude moci dojít k jeho nežádoucímu obnovení. Mechanický systém ochranných dveří PSENmech s přidržením je vhodný pro ochranu osob i procesu, pro klapky i pro průchozí dveře. Možnost kombinace s bezpečnou řídicí technikou jako bezpečnostní relé PNOZsigma nebo konfigurovatelnými bezpečnými malými řídicími jednotkami PNOZmulti 2.

PSENmech s přidržením je řešení ochranných dveří, které byste měli zvolit v případě, kdy hledáte mimořádně hospodárné základní řešení, které zaručí bezpečnost ochranných dveří. Pokrývá všechny důležité základní požadavky. Informujte se rovněž o našem řešení ochranných dveří pro rozšířené využití.

PSENmech jako systém ochranných dveří s přidržením

Vyberte si bezpečný systém ochranných dveří pro Vaši aplikaci:

  PSENmech s přidržením PSENslock PSENmlock PSENsgate
Aplikace Kryty, klapky,​
otočné a posuvné dveře
Kryty, klapky, otočné a posuvné dveře Kryty, klapky, otočné a posuvné dveře Velké pochozí otočné a posuvné dveře
Princip funkce Elektromechanický Transpondér Transpondér Transpondér
Princip přidržení Princip pracovního proudu,​
Princip klidového proudu

Princip pracovního proudu
Bistabilní princip (1) Bistabilní princip (1)
Bezpečnostní funkce Ochrana osob,​
Ochrana osob

Ochrana procesu

Ochrana osob,
Ochrana procesu
Ochrana osob,
Ochrana procesu
Klasifikace blokování podle EN ISO 13849-1 (monitorování dveří) PL c,​
s vyloučením chyb PL d
PL e PL e PL e
Klasifikace přidržení podle EN ISO 13849-1 (monitorování přidržení) PL c,​
s vyloučením chyb PL d
- PL e PL e
Přidržovací síla 1500N 500 nebo 1000 N 7500 N 2000 N
Ochrana proti manipulaci Nízká Až vysoká Až vysoká Až vysoká
Pomocné odblokování Integrováno - Integrováno Integrováno (2)
Únikové odblokování Volitelné (pouze PSEN me5) - Volitelné Integrováno (2)
Nouzové odblokování Volitelné (pouze PSEN me5) -

Volitelné (pouze u variant
s Power Reset)

 
Odkaz na produkty PSENmech s přidržením PSENslock PSENmlock PSENsgate

Poznámky:

(1) Bistabilní princip: Potřeba energie jen během aktivování a deativování přidržení.

(2) Pomocné nebo únikové odblokování je u PSENsgate povinné a je součástí objednávky.

Hospodárné řešení ochranných dveří - výhody pro Vás

  • Ochrana před nebezpečnými pohyby, odletujícími částmi strojů a zařízení při zastavování pohybů stroje
  • Vyloučení opětovného náběhu podle EN ISO 14119
  • vysoký stupeň zabezpečení ochranných zařízení proti manipulaci
  • bezpečné kompletní řešení ve spojení s řídicí technikou Pilz
  • energetická efektivnost díky snížené spotřebě el.energie
Hospodárné řešení ochranných dveří

Vlastnosti bezpečného systému ochranný dveří

Vlastnosti bezpečného systému ochranný dveří
  • monitorování dveří, krytů a klapek podle EN ISO 14119
  • Navrženo pro všechny aplikace do PL e podle EN ISO 13849-1, resp. SIL 3 podle EN IEC 62061

Používání bezpečné ochrany dveří v jednotlivých oborech

Modulární systém ochranných dveří: kompletní řešení ochranných dveří s přístupovým oprávněním

S naším modulárním systémem ochranných dveří nabízíme individuální řešení ochrany, které se optimálně přizpůsobí Vaší aplikaci. Výsledkem bude flexibilní kombinace jednotlivých komponent vyhovující Vašim požadavkům. Výhodou pro Vás bude nejen spolehlivé zabezpečení Vašich ochranných dveří, ale navíc získáte spolehlivé řízení přístupových oprávnění. Tím je zajištěno, že k zařízení budou mít přístup pouze oprávnění pracovníci, kteří mohou vydávat příkazy k zastavení, odblokování, zablokování nebo potvrzení.

Modulární systém ochranných dveří

Kompletní řešení ochranných dveří s přístupovým oprávněním: modulární systém ochranných dveří Pilz

Spektrum našich produktů: Bezpečnostní dveřní systémy

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk