Slovensko | česky

Podklady - harmonizované normy, směrnice a zákony v EU

Jak spolu souvisí harmonizované normy, směrnice a zákony?

Evropská unie je stále více propojená. Důsledkem je i prohlubující se harmonizace zákonů, pravidel a ustanovení ve strojírenství. EU navíc formuluje svými směrnice obecné cíle ochrany. Tyto cíle vyžadují přesnou specifikaci. Konkrétní úpravy se vydávají formou norem.

Evropské směrnice nabývají účinnosti teprve tehdy, když je členské země zahrnou do své národní legislativy. V každé členské zemi EU tedy zákon nebo ustanovení odkazuje na příslušnou směrnici EU a začleňuje ji do národních právních předpisů.

Splněná norma, splněný požadavek - harmonizované normy

Normy samy o sobě jsou nezávazné a nepovinné - nemají ještě žádnou právní relevanci. Tu získávají teprve zveřejněním v úředním listu EU nebo vyhlášením národním zákonem a ustanovením. Zveřejnění těchto tzv. harmonizovaných norem představuje tzv. „nevyvratitelnou právní domněnku". Uživatel normy smí předpokládat, že se chová v souladu se zákonem, resp. směrnicí. V případě škody je tedy povinnost prokazování obrácená. Pokud již harmonizovaná norma odkazuje na normu neharmonizovanou, může získat status srovnatelný s harmonizací.


 

Normy, směrnice a zákony v EU

Přehled oblasti

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk