Slovensko | česky

Vědomosti o bezpečnosti strojních zařízení

Měnící se technologie a neustále efektivnější koncepce výroby a automatizace vyžadují stále inteligentnější řešení bezpečnosti. Stále více komplexnější produkty a průběžné změny norem a právních předpisů vyžadují trvalý přísun informací. Naše nabídka zahrnuje důležité know-how pro oblast automatizace, norem, práva a bezpečnosti strojů.

Normy, směrnice, zákony

Normy, směrnice, zákony týkající se bezpečnosti strojních zařízení

Od základních norem přes specifické normy jednotlivých produktů až po mezinárodní předpisy: Poskytneme Vám rozsáhlé informace o aktuální legislativě a normách tv oblasti bezpečnosti strojů.

Normy, směrnice, zákony

Kompendium bezpečnosti - standardní a základní příručka pro bezpečnost, která funguje

Kompendium bezpečnosti nabízí orientační pomůcky pro práci s normami a směrnicemi. Je určeno pro všechny pracovníky v oblasti strojírenství a výroby investičních celků, kteří se ve své práci setkávají s tématem funkční bezpečnosti a souvisejícími aspekty. Kompendium bezpečnosti je k dispozici již v 5. vydání.

Najdete si potřebné informace o:

 • odpovědnosti za produkt vč. zákona o odpovědnosti za produkt
 • normách, směrnicích a zákonech
  - mj. i se značkou CE,
  - normativních požadavcích na používání průmyslových robotů,
  - bezpečné spolupráci člověka s robotem (HRC)
  - a bezpečném programování podle EN ISO 13849-1
 • ochranných zařízeních podle směrnice o strojních zařízeních a příslušných norem
 • bezpečné technice řízení a bezpečnosti v projektu Průmysl 4.0, bezpečné komunikace, bezpečném řízení pohybů
 • mechanických, pneumatických a hydraulických konstrukcích

 

 

Kontaktní partner

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk