IEC/ISO 17305

Plánovaná norma IEC ISO 17305 slučuje ustanovení normy EN ISO 13849 a IEC 62061. Jejím obsahem bude <235/>funkční bezpečnost strojů a zařízení,<236/> příp. opatření a kroky, které je nutno pro její dosažení dodržovat.

IEC/ISO 17305 má vstoupit v platnost v roce 2016<240/> <241/>Termín uvedení IEC ISO 17305 normy do života je naplánován na rok 2016, přechodná doba činí 2 roky. Takto sloučená normy bude mít <242/>celosvětovou platnost<243/>. Cílem je <244/>zjednodušení a sjednocení<245/>. Toho se dosáhne kromě jiného tím, že dnes souběžně platné normy EN ISO 13849 a IEC 62061 bude možné nahradit pouze jednou normou IECISO 17305.

Které normy mají být nahrazeny?

  • EN ISO 13849<253/>: EN ISO 13849 je v současné době hlavní normou pro navrhování řídicích jednotek tam, kde se jedná o bezpečnost strojů. Zveřejněna byla jako harmonizovaná norma ke směrnici o strojních zařízeních v Úředním věstníku EU.
  • IEC 62061<257/>: EN, příp. IEC 62061 popisuje realizaci elektrických řídicích systémů strojů relevantních z hlediska bezpečnosti a posuzuje celý životní cyklus od fáze návrhu až pro vyřazení z provozu. I IEC 62061 je v Úředním věstníku EU uvedena jako harmonizovaná norma.

Jaké výhody přinese nová norma IEC/ISO 17305?

Sloučení obou norem do IEC ISO 17305 přinese výrobcům strojů a zařízení značná usnadnění práce:

  • Zjednodušení dosažené sloučením dvou norem do jedné<267/> normy s mezinárodní platností.
  • Žádné zásadní změny postupů<272/> oproti současným normám. Výrobci strojů a zařízení, kteří již používali EN ISO 13849 a IEC 62061 nebudou výhledově muset kompletně měnit své postupy.
  • Jednodušší a srozumitelnější výklad témat.

Příslušné grémium pro normalizaci, ve kterém jsou zastoupeni i experti firmy Pilz, usiluje ve prospěch výrobců strojů a zařízení o <278/>mezinárodní a hospodárné řešení,<279/> které zajistí bezpečnost strojů a zařízení.

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk

Byl tento článek užitečný?