Identification and Access Management – I.A.M.

Od autentifikace uživatelů přes volbu provozních režimů nebo bezpečnost dat a sítě až po řízení přístupu. Nabízíme Safety and Security v jednom systému!

Jak zvládáte problematiku ochrany pracovníků, ochrany povinné odpovědnosti produktivity a ochrany dat? Jak zvyšujete kvalitu a jak současně bráníte manipulaci s Vašimi zařízeními? Chráníte Vaše data a Vaše pracovníky stejnou měrou?

Systémem „Identification and Access Management“, stručně I.A.M., nabízíme širokou paletu produktů, softwaru a individuálních řešení pro každodenní řízení přístupu k Vašim strojům a zařízením. Podpoříme Vás při organizaci přístupu k Vašim strojům a kontrole oprávnění Vašich pracovníků. Od jednoduché autentifikace až po komplexní řešení přístupových práv, od funkčně bezpečného výběru provozních režimů až po elektronické zabezpečení údržby. A samozřejmě také při ochraně Vašich důležitých dat proti nedovoleným zásahům i proti napadení ze strany hackerů. U společnosti Pilz najdete vždy vhodné řešení, které poskytne Safety and Security v jednom systému a od jednoho dodavatele.

Proč se I.A.M. může hodit i Vám – naše čtyři základní hodnoty

Ikona Ochrana pracovníků

Ochrana zaměstnanců

Práci je třeba organizovat tak, aby bylo co nejvíce vyloučeno ohrožení fyzického i psychického zdraví zaměstnanců. To, co by za provozu strojů a zařízení v průmyslu mělo být samozřejmostí, nebývá v praxi až příliš často vědomě nebo nevědomky dostatečně respektováno.

Aby ochrana Vašich pracovníků byla co nejlepší, můžete si formou posouzení rizik zpracovaného společností Pilz nechat prověřit, v jaké kategorii se Vaše stroje nacházejí a jak je nutné zabezpečit přístup k nim. Kromě příslušných přístupových oprávnění pro bezpečnostní brány a vhodné kvalifikace personálu je dobrým prostředkem i správná volba provozního režimu. Pomocí produktů PITmode pro výběr provozních režimů lze snadno funkčně i technicky zajistit, aby každý zaměstnanec prováděl pouze takové práce, pro které je kvalifikován. Výsledkem je spolehlivá ochrana před nebezpečím a tedy i před úrazy.

Ochrana povinné odpovědnosti

Ve chvíli, kdy dojde k pracovnímu úrazu, naskýtá se okamžitě otázka, zda za něj odpovědné osoby mohou nést odpovědnost. Proto je právě na úrovni vedení firem a úrovni vedoucích výroby a údržby nezbytně nutné zavést vhodná opatření a pravidelně kontrolovat jejich účinnost. Pokud dojde v tomto směru k zanedbání, mohou nést podnikatelé a odpovědné osoby za svou činnost nebo nečinnost vážné důsledky!

Takovým opatřením je například systém, který umožní výběr pracovníků vhodných pro konkrétní činnosti, určí jejich kvalifikaci a vybavení potřebnými pomůckami. Kromě organizačních opatření však přicházejí v úvahu i technická opatření, např. řízení přístupu pomocí modulu PITreader. S jeho pomocí lze kdykoli prokazatelně zadat individuální, v případě potřeby i dočasné oprávnění pro práci s určitým strojem nebo v určitém procesu.

Ikona Ochrana odpovědnosti
Ikona Zachování produktivity

Zachování produktivity

Opatření nezbytná z hlediska strojní bezpečnosti nesmí být zaváděna na úkor produktivity ve výrobě. Prostoje strojů – v nejhorším případě i poranění osob nebo hmotné škody – bývají často způsobeny manipulací, nesprávnou obsluhou nebo chybějící kontrolou (přístupu). Stanovením jasných kompetencí, příslušných oprávnění a protokolováním činností předejdete chybám a zajistíte optimální transparentnost. PITreader Funkce řízení přístupu představují ideální řešení jak z hlediska Safety and Security, tak i z hlediska zachování produktivity Vašich výrobních zařízení.

Ochrana dat

Vzhledem k neustálým změnám norem nabývá stále více na důležitosti ochrana dat a bezpečnost sítě. Ani rozsáhlá bezpečnostní opatření však nemusí být dostačující, nejsou-li současně uváženy i aspekty datové bezpečnosti. Důležitá je tedy ucelená koncepce, zahrnující oba aspekty stejnou měrou. To je také záměrem budoucího nařízení o strojních zařízení, které v EU vstoupí v platnost v roce 2025.

Vaše data, Vaše know-how a Vaše výrobní procesy je však proti nepovolaným zásahům nutné chránit již dnes. Chytré produkty jako průmyslový Firewall SecurityBridge nebo přepínatelné rozhraní USB PIT oe USB nabízejí ochranu proti hrozbám „zvenčí“, tedy hackerům, ale i „zevnitř“, tedy nepozornosti nebo i úmyslu. Použijte PITreader jako další faktor a všechna datová spojení budou moci být aktivována dočasně a pouze po autentifikaci.

Ikona Ochrana dat

Další informace:

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk