Technologické milníky

Svými inovativními produkty firma Pilz spoluvytvářela průmyslové dějiny. Patřili jsme k prvním světovým dodavatelům v oblasti řídicí techniky. V r. 1986 vyvinul Pilz kompaktní zapojení umístěné v jednom pouzdru, které nahradilo komplikované propojování stykačů. Inženýři ve vývojovém oddělení firmy vycházeli z bohatého know-how a vytvořili značku PNOZ. Modul pro NOUZOVÉ vypínání PNOZ se stal prvním bezpečným a do dnešních dob nejvíce celosvětově využívaným bezpečnostním spínacím modulem. Řešení bezpečnosti si ani dnes nelze bez tohoto modulu představit.

Z nejnovější generace bezpečnostních spínacích modulů PNOZmulti
SYSTÉM EUROPILZ

Dnešní programovatelná bezpečnostní řízení mají svůj původ v daleké minulosti, která sahá až do roku 1969, kdy firma Pilz vyvinula svůj EUROPILZSYSTEM. Pro ty, kdo se nepamatují, připomínáme, že se jednalo o kompletní program evropských zásuvných karet pro sestavování průmyslových řídicích jednotek. Na tomto základě dokázal Pilz r. 1974 uspokojit svou řídicí jednotkou PC4K požadavky trhu na „volné programování“. Následovalo kompaktní řízení PITRONIK v r. 1976 a po něm PITRONIK P8, s možností programování pomocí sady programů a běžného PC. V r. 1995 se objevilo první programovatelné bezpečnostní řízení PSS 3000. S tímto systémem vstoupila firma Pilz na novou cestu od elektromechaniky k elektronickému řízení aplikací zaměřených na bezpečnost.

Přehled: Důležité inovace výrobků Pilz

1964 Jedno z prvních relé – rtuťové časové relé
1968 První řada relé pro dvouruční ovládání řady S-68
1969 První řídicí systém – EUROPILZ SYSTEM
1974 První programovatelná řídicí jednotka – PC4K
1986 Výkonná PLC – PITRONIK P9
1987 Relé pro nouzové vypínání PNOZ
1995 První programovatelná bezpečnostní řídicí jednotka PSS 3000
1999 První bezpečný systém Fieldbus – SafetyBUS p
2002 První konfigurovatelné malé řídicí jednotky – PNOZmulti
2004 První kódovaný bezpečnostní spínač PSENcode
2006 První bezpečný kamerový systém – SafetyEYE
2009 První automatizační systém pro bezpečnost a automatizaci – PSS 4000
2013 První mezinárodně certifikovaná kvalifikace v oblasti bezpečnosti strojů– CMSE®
2016 Vizualizační software na bázi webu – PASvisu
2016 První optická závora typu 3 - PSENopt II
2018 První moduly pro servisní robotiku - PRBT, PRCM, PRTM, ROS
2018 První produkt v oblasti Security - Security Bridge
2019 CECE - první certifikovaná kvalifikace pro udělování značky CE
2019 První produkt zahrnující Safety i Security – Výběr provozních režimů – a systém přístupových oprávnění PITmode fusion
2021 První modulární bezpečnostní relé myPNOZ

 

Špičkové vývojové produkty: od rtuťových relé až po kompletní robotické aplikace

První výrobce přístrojů pro průmyslovou elektroniku

Tým pracovníků Pilz byl a stále je iniciátorem důležitých norem a směrnic, jejichž cílem je dosažení nového a jednotného přístupu k tématu bezpečnosti strojů a zařízení. Pilz již v 70. letech minulého století nastavoval měřítka pro normování elektronických součástí. Spolu se zástupci velkých průmyslových odvětví vytvořil Pilz normu s rozměrem pro sériové upevnění 35 mm, která se později stala standardem.
Pilz byl tedy prvním výrobcem průmyslové elektroniky, který mohl na trhu nabízet elektronické spínací přístroje vyrobené podle DIN . Normovaná časová relé řady „N-35“ bylo možné přímo umístit na normovanou lištu - pro zákazníky to znamenalo významné urychlení montáže. Později pak byla tato relé doplněna novými produkty, např. monitorovacím ovládacím relé pro dvouruční provoz a byla tím připravena pro využití v dalších aplikacích.

1970 Řada relé N-35

Společně k úspěchu: průvodci firmy Pilz na její cestě

Osobní vzpomínky na přelomové okamžiky: Přečtěte si vyprávění našich bývalých pracovníků o dobách, kdy se tvořily významné technologické milníky a spolu s nimi prožijte mimořádné rodinné i firemní události.

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk