XIII. Zprávy Push

Jestliže si aktivujete prostřednictvím služby „Signalize“ zprávy Push k této webové stránce, bude pro jejich poskytování použita jedna z funkcí Vašeho internetového prohlížeče, příp. Vašeho mobilního operačního systému. Pro zasílání zpráv se ukládají výhradně anonymní údaje, které neumožňují žádnou zpětnou vazbu k určité osobě. Tato data se zpracovávají pouze k tomu účelu, aby bylo možné dodávat Vám zprávy, které jste si vybrali a provádět nastavení, která se k nim vztahují. Prosíme o Váš souhlas s ukládáním těchto dat. Právním podkladem pro zpracování dat je v tomto případě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Přijímání zpráv můžete kdykoli zabránit nastavením Vašeho prohlížeče, příp. mobilního koncového přístroje. Informace o odhlášení zpráv Push najdete zde.

Abychom mohli obsah zpráv Push pro Vás účelně upravit, využijeme preference, které jsme pomocí cookies získali z anonymního profilu uživatele a výhradně pro účely personalizovaného zasílání zpráv spojíme Vaše ID pro zprávy s profilem uživatele webové stránky. Pro statistické vyhodnocení zpráv se na náš pokyn používá technologie tracking. Tak lze zjistit, zda zpráva byla doručena a otevřena. Data, která se přitom vytvářejí, budou na naši objednávku společností etracker GmbH z Hamburku, která poskytuje službu Signalize, zpracovávána a ukládána výhradně v Německu a podléhají tedy přísným německým a evropským zákonům a standardům na ochranu osobních údajů. Společnost etracker byla v tomto směru prověřena nezávislým orgánem, je certifikována a je oprávněna používat značku kvality ePrivacyseal v oblasti ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů pro účely kontroly pozvání k účasti na službě zasílání zpráv a statistická analýza přihlášky nebo odmítnutí se provádí na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Cílem je služba, která bude uživatelsky přívětivá a efektivní. Protože soukromí našich návštěvníků je pro nás velmi důležité, budou co nejdříve anonymizovány údaje, které by mohly poukazovat na jednotlivé osoby jako IP adresa, přihlašovací identifikace nebo identifikace přístroje. Tím bude vyloučen přímý vztah k osobám. K jinému používání, spojování s jinými údaji nebo předávání údajů třetím stranám nedochází.

Popsané zpracování osobních údajů můžete kdykoli odmítnout.

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk