Slovensko | česky

21. 6. 2018

Brexit - dopad na normy a certifikáty

Brexit přichází! Na výrobce strojů a zařízení může mít vystoupení Spojeného království (UK) z Evropské unie značné dopady.

Akreditace britských oznámených subjektů, příp. notifikovaných osob (Notified Bodies) a platnost britských ES/EU osvědčení o zkoušce typu k okamžiku ukončení členství v EU zatím ještě nejsou s definitivní platností vyřešeny.

Konec přechodné fáze byl zatím plánován k 30. březnu 2019 . Je ovšem pravděpodobné, že tato lhůta bude výhledově prodloužena až do 31. prosince 2020, dokud nedojde ke smluvnímu ujednání mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím.

Až do té doby zůstává Spojené království součástí evropského vnitřního trhu a je tedy povinno přebírat a převádět do své legislativy všechna evropská pravidla, včetně evropských předpisů, směrnic a relevantních harmonizovaných norem.


Co se stane, jestliže nedojde k uzavření obchodní úmluvy mezi EU a UK?

V případě tvrdého brexitu bude k rozhodnému dni u oznámených subjektů v UK a pro ES/EU osvědčení o zkoušce typu těmito subjekty vystavovanými realizován následující postup:

Podle předpisů Evropské unie o produktech musí oznámené subjekty sídlit v členském státě a musí být jmenovány příslušným orgánem členského státu.

Oznámené subjekty v UK ztratí svůj status jako EU Notified Bodies a budou odstraněny z databáze NANDO!

ES/EU osvědčení o zkoušce typu, která před datem BREXITU vystavil některý z oznámených subjektů v UK, rovněž ztrácejí platnost!

Je nutná žádost o nové vystavení ES/EU osvědčení o zkoušce typu, kterou podá oznámený subjekt v EU. Alternativně se může vlastník osvědčení pokusit o převod kompletních zkušebních podkladů formou smluvní dohody mezi výrobcem, oznámeným subjektem v UK a oznámeným subjektem v EU. Je ovšem nutné vycházet z toho, že takový převod bez podrobnějšího ověření plauzibility a případného dodatečného prověření přejímajícím oznámeným subjektem je velmi nepravděpodobný.

Výrobci strojů a zařízení, kteří instalují komponenty, konstrukční soubory nebo dokonce kompletní stroje s britským ES/EU osvědčením o zkoušce typu, by měli vývoj jednání o brexitu sledovat se zvýšenou pozorností.


Ovlivní brexit produkty firmy Pilz?

Bezpečnostní produkty firmy Pilz nebudou brexitem ovlivněny, protože Pilz nevlastní žádné ES/EU osvědčení o zkoušce typu vystavené britskými oznámenými subjekty.


Chtěli byste se dozvědět ještě něco?

Další informace najdete na webových stránkách Evropské unie.

Notice to stakeholders - Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of industrial products

Brexit
Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk